Ggz: toegang tot de Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wanneer kunt u zorg krijgen vanuit de Wlz?

U heeft recht op zorg vanuit de Wlz als u een indicatiebesluit van het CIZ heeft ontvangen. Het CIZ bepaalt hoe groot uw zorgvraag is. Zo bepalen zij het zorgprofiel dat het beste bij u past. Er zijn 5 zorgprofielen voor ggz opgesteld:

 • 1GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding
 • 2GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging
 • 3GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
 • 4GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
 • 5GGZ W: GGZ beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Hoe krijgt u de financiering voor uw zorg vanuit de Wlz?

Het CIZ geeft uw zorgprofiel door aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat uw financiering regelen. Uw zorg kan worden betaalt via Zorg in Natura (ZIN) of mogelijk via een persoonsgebonden budget (pgb).

Aan het CIZ kunt u ook vóór de CIZ-beoordeling doorgeven welke zorgvorm (ZIN of pgb) u graag wil. Het CIZ geeft uw voorkeur door aan het zorgkantoor. Wij gaan met uw voorkeur aan de slag. Via de keuzehulp op onze website kunt u kijken welke zorgvorm het beste bij u past.

Let op: bij het zorgprofiel 5GGZ W is zorg via een pgb niet mogelijk.

Lees hier meer over het aanvragen of regelen van langdurige zorg

Vertraging: u wacht langer op financiering vanuit de Wlz

Landelijk is het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie voor ggz-cliënten veel hoger dan verwacht. Daardoor is er vertraging ontstaan bij het CIZ. En ook het zorgkantoor heeft hier last van. U moet daardoor langer wachten op uw Wlz-indicatie en ook op uw Wlz-zorg, nadat uw indicatie is afgegeven.

Om te zorgen dat de zorg die u al heeft niet zomaar stopt, zijn er landelijk afspraken gemaakt door:

 • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Het CIZ
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (namens alle gemeenten)
 • Zorgverzekeraars Nederland (namens de zorgkantoren)

Hoe zorgen wij dat uw zorg niet zomaar stopt?

Het regelen van de juiste Wlz-zorg kost tijd. Om in de tussentijd toch uw zorg te betalen, houdt u een tijdje dezelfde zorg die u al heeft via uw gemeente. Hoe dat werkt hangt af van de datum waarop u uw Wlz-indicatie kreeg:

Het zorgkantoor of het CIZ heeft uw gemeente gevraagd om de Wmo-financiering te verlengen tot 1 juli 2021. De zorg die u via uw gemeente al kreeg kon zo worden verlengd. Tot uw Wlz-zorg via het zorgkantoor was geregeld.

Was in december 2020 al bekend dat u een pgb-Wlz wilde aanvragen?

Dan hebben wij u geïnformeerd over een tijdelijk pgb-Wlz tot en met 31 maart 2021. Uw zorg werd dus niet verlengd via de gemeente, maar via ons. U heeft inmiddels contact met het zorgkantoor gehad. En uw zorg kan nu definitief geregeld worden.

Als het goed is, is uw zorg al geregeld via de Wlz.

Is dat nog niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Het zorgkantoor of het CIZ heeft uw gemeente gevraagd om de Wmo-financiering te verlengen tot 1 juli 2021. De zorg die u via uw gemeente al kreeg kon zo worden verlengd. Tot uw Wlz-zorg via het zorgkantoor geregeld was.

Omdat de vertraging nog niet is opgelost op 1 juli gaan het zorgkantoor en het CIZ opnieuw vragen uw Wmo-financiering te verlengen. Als dat nodig is.

U houdt dus even de zorg die u al had. Tot uw zorg in de Wlz geregeld is.

 • Heeft u in 2020 een indicatie aangevraagd bij het CIZ?
  Dan wordt uw Wmo-financiering verlengd tot 1 oktober 2021. Maar alleen als het zorgkantoor uw Wlz-zorg nog niet heeft geregeld.
 • Heeft u in 2021 een indicatie aangevraagd bij het CIZ?
  Dan vraagt het CIZ aan uw gemeente om uw Wmo-financiering te verlengen tot 1 januari 2022. Maar alleen als het zorgkantoor uw Wlz-zorg nog niet heeft geregeld.

Zijn er toch problemen met de financiering van uw zorg?

Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee.

Heeft u verder nog vragen?

U leest op onze pagina 'Contact' hoe u ons bereikt.