Ggz: toegang tot de Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wanneer kunt u zorg krijgen vanuit de Wlz?

U heeft recht op zorg vanuit de Wlz als u een indicatiebesluit van het CIZ heeft ontvangen. Het CIZ bepaalt hoe groot uw zorgvraag is. Zo bepalen zij het zorgprofiel dat het beste bij u past. Er zijn 5 zorgprofielen voor ggz opgesteld:

  • 1GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding
  • 2GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging
  • 3GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
  • 4GGZ W: GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
  • 5GGZ W: GGZ beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Hoe krijgt u de financiering voor uw zorg vanuit de Wlz?

Het CIZ geeft uw zorgprofiel door aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat uw financiering regelen. Uw zorg kan worden betaalt via Zorg in Natura (ZIN) of mogelijk via een persoonsgebonden budget (pgb).

Aan het CIZ kunt u ook vóór de CIZ-beoordeling doorgeven welke zorgvorm (ZIN of pgb) u graag wil. Het CIZ geeft uw voorkeur door aan het zorgkantoor. Wij gaan met uw voorkeur aan de slag. Via de keuzehulp op onze website kunt u kijken welke zorgvorm het beste bij u past.

Let op: bij het zorgprofiel 5GGZ W is zorg via een pgb niet mogelijk.

Lees hier meer over het aanvragen of regelen van langdurige zorg

Vertraging: u wacht langer op uw Wlz-indicatie

Landelijk is het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie voor ggz-cliënten veel hoger dan verwacht. U moet daardoor langer wachten op uw Wlz-indicatie.

Om te zorgen dat uw zorg ook doorgaat terwijl u wacht op uw Wlz-indicatie, zijn er landelijk afspraken gemaakt door:

  • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, namens alle gemeenten)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN, namens de zorgkantoren)

Had u nog geen Wlz-indicatie op 1 oktober 2021?

En heeft u een beschikking voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente? Dan stuurt het CIZ uw (centrum)gemeente een bericht dat zij uw indicatie-aanvraag in behandeling hebben. Uw gemeente verlengt uw Wmo-beschikking tot 1 juli 2022, zodat uw financiering uit de Wmo even kan blijven bestaan. Totdat uw Wlz-indicatie is afgegeven.

Zodra het CIZ uw Wlz-indicatie afgeeft, krijgen het zorgkantoor en uw gemeente een bericht:

Uw gemeente zet uw Wmo-beschikking stop

De einddatum op uw Wmo-beschikking wordt de ingangsdatum van uw Wlz-indicatie. Uw Wlz-financiering gaat dus aansluiten op uw Wmo-financiering.

Het zorgkantoor gaat aan de slag met uw aanvraag voor Wlz-zorg

Wij sturen u zo snel mogelijk meer informatie over uw zorg via een brief. En we bellen u als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor de aanvraag voor het pgb, of omdat u nog een ZIN-zorgaanbieder zoekt.

Had of heeft u geen Wmo-zorg? Dan wordt er voor u geen financiering verlengd.

Heeft u vóór 1 oktober 2021 uw Wlz-indicatie gekregen?

En had u toen een beschikking voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente? Dan heeft uw gemeente uw Wmo-beschikking verlengd tot 1 oktober 2021 of tot 1 januari 2022. Na deze einddatum stopt uw Wmo-financiering.

Gaat uw Wlz-zorg al eerder in dan de einddatum op uw Wmo-beschikking? Dan hoort uw gemeente uw Wmo-beschikking eerder te eindigen.

Heeft u Zorg in Natura (Verblijf, VPT, MPT) uit de Wlz?

Dan stuurt uw zorgaanbieder een bericht naar uw gemeente. Uw gemeente zet uw Wmo-beschikking stop op de dag dat uw Wlz-zorg startte.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wlz?

Dan moet u de gemeente hierover informeren. De gemeente zet uw Wmo-beschikking stop per ingangsdatum van het pgb-Wlz.
U informeert uw gemeente om te voorkomen dat uw zorgkosten dubbel betaald worden. En zo voorkomt u dat u zorgkosten moet terugbetalen!

Had of heeft u op dit moment geen Wmo-zorg? Dan wordt er voor u geen financiering verlengd.

Heeft u verder nog vragen?

U leest op onze pagina 'Contact' hoe u ons bereikt.