Zorgprofiel

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke zorg en hoeveel zorg u recht heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die vaststelling heet een indicatie. In het indicatiebesluit staat omschreven welke zorg u krijgt en het gemiddeld aantal uren zorg waarop u recht heeft. Er staat ook in welk zorgprofiel bij uw situatie hoort.

In een zorgprofiel staat welke zorg hoort bij een zorgbehoefte

Zorgprofielen hebben een code. Dan passen ze handig in tabellen. Ze zijn verdeeld in de volgende sectoren:

  • Verpleging en verzorging (VV)
  • Verstandelijk gehandicapt (VG)
  • Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
  • Sector lichamelijk gehandicapt (LG)
  • Zintuigelijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
  • Zintuigelijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
  • GGZ, B-groep (GGZ-B)
  • GGZ Wonen (GGZ-W)

Bij een zorgprofiel hoort een budget

Vóór 2015 gebruikte het CIZ het woord zorgzwaartepakket (zzp), nu heet dat zorgprofiel. Bij elk zorgprofiel hoort een budget. Als u zorg in natura krijgt hoeft u hier niet op te letten. Maar als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, dan zijn dit de budgetten die u krijgt om uw zorg zelf te regelen.

Bekijk de toekenningstabel waar de budgetten staan bij de zorgprofielen (pdf)

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur.

Neem contact op via het contactformulier

Stuur eenvoudig uw documenten:

Naar het contactformulier