Wachtlijst

Soms komt u op een wachtlijst. Dit gebeurt als de zorgverlener van uw keuze u niet meteen kan helpen. De zorgverlener houdt contact met u. Soms krijgt u in de tussentijd begeleiding of worden andere opties met u besproken.

Hoe lang moet ik op de wachtlijst staan?

Hoe lang u op de wachtlijst staat is afhankelijk van het aantal mensen op de wachtlijst en het aantal plekken dat vrijkomt. Wacht u het langst? Dan krijgt u als eerste zorg. Soms krijgt iemand die korter wacht voorrang als er heel dringend zorg nodig is. Zorgverleners zien op de wachtlijst aan uw wachtstatus hoe dringend u zorg nodig heeft.

Welke wachtstatus heb ik op de wachtlijst?

Vraag uw zorgverlener wat uw wachtstatus is op de wachtlijst. Vindt u dat uw status niet klopt? Bespreek dat dan met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan de wachtstatus aanpassen. Er zijn 4 statussen:

  • Actief wachtend: u moet heel dringend worden opgenomen in een instelling. Als uw zorgaanbieder van voorkeur binnen 13 weken een plek voor u heeft, mag u thuis wachten met (eventueel) extra thuiszorg. Is dit niet het geval, dan kijkt uw zorgaanbieder waar u zo snel mogelijk wel opgenomen kan worden. Dit kan een andere instelling zijn dan waar u op de wachtlijst staat.
  • Niet actief wachtend: u heeft een opnamewens, maar deze is niet dringend. Tot u terecht kunt bij de zorgaanbieder van uw keuze redt u het thuis, eventueel met thuiszorg.
  • Niet wachtend: u wilt voorlopig nog niet worden opgenomen in een instelling, maar u wilt wel voor de zekerheid op de wachtlijst staan. U meldt zelf bij de zorgaanbieder als de wens veranderd is.
  • Einde zorg: u heeft geen zorg nodig of u wilt geen zorg. Daarom staat u niet op de wachtlijst voor zorg. Wilt u wel zorg? Neem dan contact op met de zorgaanbieder van wie u zorg wilt.

Vindt u dat u te lang moet wachten?

Neemt u dan contact op met uw zorgaanbieder. Zij bepalen uw plaats op de wachtlijst.

Is uw zorgvraag toegenomen? Bespreek dit dan eerst met uw zorgaanbieder. Zij kunnen samen met u op zoek naar een passende oplossing. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

E-mail of chat ons

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Naar het contactformulier