Meerzorg

Soms heeft u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg of ondersteuning nodig. Heeft u meer nodig dan waar uw zorgprofiel recht op geeft? En heeft u een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of een pgb? Dan kunt u meerzorg aanvragen. Meerzorg is een aanvulling op uw budget. Meerzorg is alleen bedoeld voor zorg en ondersteuning voor mensen met lichamelijke-, verstandelijke en psychische beperkingen of stoornissen.

Heb ik meerzorg nodig?

Meerzorg is alleen voor mensen die dat echt nodig hebben en met 1 van de volgende zorgprofielen.

  • U heeft 1 van deze zorgprofielen: VG-5, VG-7, VG-8, LG-5, LG6, LG-7, ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, V&V 7 en 8 of een GGZ B 6 of 7.
  • Of u krijgt zorg in natura en u heeft 1 van deze zorgprofielen: LVG-4, LVG-5 of SGLVG.

Of u meerzorg nodig heeft kunt u het beste beoordelen samen met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen binnen uw bestaande budget.

Dit zijn de voorwaarden

  • Uit uw cliëntprofiel, zorgplan en zorgbehoefte moet blijken dat u meerzorg nodig heeft.
  • Het is duidelijk om welke zorg en hoeveel zorg het gaat, en dat deze zorg noodzakelijk is.
  • Er is geen geschikt zorgaanbod mogelijk binnen uw zorgprofiel.
  • Een gedragskundige of behandelaar heeft uw zorgplan ondertekend.
  • U krijgt de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener.

Heeft u vragen of wilt u meerzorg aanvragen?

Stuurt u ons dan een e-mail met uw contactgegevens en het aanvraagformulier meerzorg (pdf). We plannen dan een afspraak met u voor een gesprek. In dit gesprek bekijken we samen of u in aanmerking komt voor meerzorg.

Bij de aanvraag voor meerzorg stuurt u ook uw persoonlijk plan naar het Zorgkantoor. Het persoonlijk plan geeft al een goed beeld over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Het helpt u ook om zo goed mogelijk uit te leggen waarom u meerzorg nodig heeft. Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Daarom is samenwerking met uw gedragskundige of behandelaar verplicht. U heeft ook recht op ondersteuning. U kunt ondersteuning krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Heeft u een andere vraag?

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Neem contact op via het contactformulier

Stuur eenvoudig uw documenten:

Naar het contactformulier