Budgetplan

In een budgetplan omschrijft u welke zorgaanbieders u inschakelt. En tegen welk tarief u dat doet. Houd hierbij rekening met het maximaal toegestane uurloon en het maximale jaarbudget vanuit het zorgprofiel uit de indicatie.

Budgetplan als hulpmiddel

Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. Maar belangrijker nog: daardoor dwingt u ook uzelf om na te denken over de besteding van het budget dat u aanvraagt. Het budgetplan is dus ook een hulpmiddel voor uzelf.

Het is een plan. Gaandeweg kan het anders gaan lopen. Omdat uw omstandigheden veranderen of omdat u besluit andere zorgaanbieders te contracteren. U hoeft dan geen gewijzigd budgetplan op te sturen naar het zorgkantoor.

Bekijk het budgetplanformulier (pdf)

Toelichting bij het invullen van het budgetplan

  1. Mijn persoonsgegevens: u stuurt het budgetplan samen met het aanvraagformulier naar het Zorgkantoor. Als u te weinig ruimte hebt voor uw antwoorden dan kunt u een bijlage meesturen. Om zoekraken te voorkomen zet u op die bijlage dezelfde persoonsgegevens.
  2. Mijn indicatie: hier neemt u de gegevens over uit uw indicatiebesluit.
  3. Dit is de zorg die ik wil gaan inkopen: hier beschrijft u zo concreet mogelijk welke zorg u wilt gaan inkopen. Als u begeleiding gaat inkopen zal uw begeleider waarschijnlijk een begeleidingsplan met u opstellen. Dat begeleidingsplan kunt u ook meesturen. Bekijk de vergoedingenlijst om te zien waar u uw budget wel of niet aan kunt uitgeven.
  4. Aanvraag persoonsgebonden budget: in deze rubriek berekent u het door u aangevraagde persoonsgebonden budget. U neemt de jaarbedragen over uit de tarieventabel. Er zijn 2 tabellen:
  5. Inkoop zorg: In deze rubriek geeft u de namen op van de personen en organisaties die u denkt te gaan contracteren. Wanneer u uitsluitend zorg wilt inkopen bij 1 zorgaanbieder die ook al een contract heeft met het Zorgkantoor dan is een pgb-Wlz niet nodig. Het Zorgkantoor zal dan een Volledig Pakket Thuis voor u regelen.
  6. Bedrag per zorgaanbieder: In deze rubriek geeft u per zorgaanbieder aan hoeveel geld u aan die zorgaanbieder denkt te gaan besteden. U mag zelf weten of u de bedragen per maand invult of bedragen per jaar. Bij het uurtarief vult u het basistarief in dat u wilt gaan betalen, zonder rekening te houden met avond-, nacht- of weekendtoeslagen.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen voor pgb-Wlz zorg

Bekijk hoeveel u uw zorgaanbieders mag betalen

Zorg dat u binnen uw budget blijft

U krijgt per kalenderjaar een pgb-Wlz toegekend. Met dit budget koopt u voor dat jaar uw zorg in. Zorg dat u uw budget goed verdeeld over het jaar, zodat u niet zonder zorg komt te zitten. Koopt u meer zorg in dan met uw budget kan, dan loopt u het risico dat u uw zorgaanbieder(s) uit eigen middelen moet betalen. Heeft u tijdens het budgetjaar meer zorg nodig doordat uw situatie verslechterd? Vraag dan op tijd bij het CIZ een herindicatie aan.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier

Chat nu niet beschikbaar.