Vragen tegemoetkoming wooninitiatieven vanuit budgethouders perspectief

Bekijk de vragen en antwoorden over de tegemoetkoming wooninitiatieven vanuit het perspectief van budgethouders.

Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Kan het wooninitiatief hiervoor ondersteuning krijgen?

Wanneer u bewoner bent van een wooninitiatief die door langdurige leegstand in financiële problemen is geraakt, kan uw wooninitiatief mogelijk hulp krijgen. Uw wooninitiatief kan hiervoor contact opnemen met het zorgkantoor.
Het wooninitiatief kan een beroep doen op de hulp van de budgethouder. Zij kunnen u de procedure toelichten. Uw wooninitiatief neemt, mede namens alle bewoners, contact op met het zorgkantoor. Wij hebben geprobeerd om de administratieve lasten die hierbij komen kijken te beperken, echter enige administratie is vereist.

Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te helpen?

Het wooninitiatief kan u niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in uw belang dat de continuïteit van zorg in het wooninitiatief geborgd blijft. Om zoveel mogelijk administratieve lasten te voorkomen, is het wenselijk dat één budgethouder helpt in het uitvoeren van de afspraken die worden gemaakt tussen uw wooninitiatief en uw zorgkantoor. Het is ook mogelijk dat meerdere bewoners hieraan bijdragen.

Mag een deel van het pgb (tijdelijk) worden ingezet voor het betalen van de huisvestingskosten?

Nee, het pgb mag niet worden gebruikt voor het betalen van huisvestingskosten; het pgb is namelijk enkel bedoeld om zorgkosten te financieren. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van de huisvesting.