Overige vragen over de tegemoetkoming wooninitiatieven

Lees hier overige vragen over de tegemoetkoming wooninitiatieven

Waarom ontvangen zorg in natura-initiatieven een andere compensatie dan pgb-gefinancierde initiatieven?

Zorg in natura-initiatieven worden gecompenseerd voor inkomstenderving en deze is anders dan de compensatie voor pgb-gefinancierde initiatieven. De compensatie van inkomstenderving van natura-initiatieven is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa. Zorg in natura-initiatieven hebben namelijk een contract met het zorgkantoor. Bij pgb-initiatieven heeft het wooninitiatief een contract met de budgethouder.

Waarom wordt bij een pgb-gefinancierd wooninitiatief leegstand als gevolg van overlijden van bewoners alleen gecompenseerd wanneer er sprake is van financiële nood?

Als bewoners overlijden en het niet lukt nieuwe bewoners aan te trekken, lopen wooninitiatieven inkomsten mis. Onder normale omstandigheden is dit een regulier bedrijfsrisico. Echter, vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. De continuïteit van zorg in een pgb-wooninitiatief is belangrijk. Daarom is met betrokken partijen onderzocht op welke wijze de continuïteit geborgd kan worden voor die wooninitiatieven die vanwege leegstand, ontstaan in de coronaperiode vanaf 1 maart, in de financiële problemen zijn gekomen. Dat kan nu via de EKC-regeling. Het is belangrijk dat de zorgverlening voor de huidige bewoners niet in gevaar komt.