Hoe ontvangt het wooninitiatief de tegemoetkoming?

De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één budgethouder. 

Het wooninitiatief sluit een contact af 

Het wooninitiatief sluit een contact af met de budgethouder specifiek voor de tegemoetkoming bij financiële nood. De budgethouder ontvangt een aanvulling op zijn/haar budget in de vorm van Extra Kosten Corona (EKC). Deze aanvulling op het budget kan door het wooninitiatief worden gedeclareerd via het formulier bijkomende kosten van de SVB.

Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last van hebben?

Het zorgkantoor kan een wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. Neem daarom eerst contact met het zorgkantoor over de procedure. Vervolgens kunt u uw bewoners informeren over de huidige financiële situatie en de mogelijke oplossing. De administratieve lasten voor de betrokken budgethouder en uw wooninitiatief is zo laag mogelijk gehouden.