Wat moet ik regelen voor logeeropvang?

Neem contact op met een zorginstelling die logeeropvang biedt. De zorginstelling kan logeeropvang aanbieden in Zorg in Natura of in pgb.

Levert de instelling uw zorg in Zorg in Natura dan hoeft u niets te doen. De instelling geeft de geleverde zorg door aan het zorgkantoor. Uw beschikbare pgb budget wordt hierop aangepast.

Levert de zorginstelling uw zorg in pgb, stel dan een zorgovereenkomst op met de zorginstelling.

Logeren bij één zorgverlener ( ook ZZP-er of een eenmansbedrijf) wordt niet gezien als logeeropvang. Het is wel mogelijk om de zorg die geleverd te declareren. U kunt een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving afsluiten met uw zorgverlener. Hierin geeft u aan het aantal uren zorg, welke zorg, en het tarief dat u afspreekt met uw zorgverlener. Het tarief mag niet meer zijn dan de daarvoor geldende maximum tarieven.

Lees meer over logeeropvang