Een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp mag niet zomaar zorgverlener zijn

Misschien heeft u een wettelijk vertegenwoordiger aangesteld via de rechtbank. Of helpt iemand anders u met uw zorg en administratie. Wij noemen dit een gewaarborgde hulp. Wilt u dat uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp ook uw zorgverlener wordt? Dit mag niet zomaar. Hieronder geven wij u hier meer uitleg over.

Een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp mag niet zomaar zorgverlener zijn

Beheert een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp het pgb? Dan zorgt deze ervoor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan die hierbij horen. Zo krijgt u goede zorg én wordt de administratie gedaan. Degene die het pgb beheert mag daarom niet altijd zelf zorg aan u verlenen. Het uitgangspunt is dat u toereikende zorg ontvangt van goede kwaliteit en er sprake is van verantwoorde zorg.

Degene die het pgb beheert mag wel zorgverlener zijn als er wordt voldaan aan deze 2 punten:

  1. De wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp (degene die het pgb beheert) levert maximaal 20 uur per week zorg. Hierbij gaan we ervan uit dat deze inkomsten niet uw hoofdinkomstenbron is.
  2. Er is nog een andere zorgverlener betrokken bij uw zorg die niet binnen uw gezin valt. Dit mag zowel een zorgverlener zijn die u betaalt uit het pgb, als een zorgverlener via zorg in natura.

Deze voorwaarden gelden niet voor:

  • Ouder(s) die wettelijk vertegenwoordiger zijn van een minderjarige budgethouder. Deze ouders hoeven niet aan de 2 voorwaarden te voldoen.
  • Een professionele wettelijk vertegenwoordiger. Deze persoon mag nooit zorgverlener zijn. Denkt u hierbij aan een bewindvoerderskantoor.

Wordt er niet voldaan aan deze 2 voorwaarden?

Kijkt u dan naar een mogelijkheid om het pgb anders in te zetten. Zodat u wel aan de voorwaarden voldoet. Kiest u bijvoorbeeld een andere gewaarborgde hulp of een andere zorgverlener. Of verdeel uw zorguren anders over uw zorgverleners. Is dit niet mogelijk? Bespreek uw situatie met het zorgkantoor of bij een Bewuste-keuze-gesprek met uw consulent.