Mag mijn wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp ook zorgverlener zijn?

Een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp kan u helpen door de taken van het pgb van u over te nemen. Deze persoon zorgt ervoor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan die horen bij het pgb. Eigenlijk vinden wij niet dat een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp naast deze taken ook de zorg aan u kan leveren. Toch keuren wij onder sommige voorwaarden de combinatie wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp en zorgverlener goed.

Er zijn 3 voorwaarden

Voldoet uw aanvraag aan deze 3 voorwaarden? Dan keuren we de combinatie wettelijk vertegenwoordiger* of gewaarborgde hulp en zorgverlener goed.

  1. Het inkomen van uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp hangt niet af van de inkomsten uit het pgb voor de geleverde zorg.
  2. Uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, die het pgb beheert, levert maximaal 20 uur per week zorg.
  3. Er is nog een andere zorgverlener betrokken bij uw zorg die niet binnen uw gezin valt. Dit mag een zorgverlener zijn die via zorg in natura wordt betaald. Dagbesteding wordt niet gezien als een andere zorgverlener.

*Ouders die wettelijke vertegenwoordiger zijn van een minderjarig budgethouder hoeven niet aan deze 3 voorwaarden te voldoen, mits de situatie het toelaat.

Een professionele wettelijk vertegenwoordiger mag geen zorg aan u leveren

Professionele wettelijk vertegenwoordigers zijn vertegenwoordigers die geen partner of naast familielid zijn (ouder, kind, broer of zus). En die voor 3 of meer personen tot vertegenwoordiger zijn benoemd.