Kom ik in aanmerking voor een Toeslag Wooninitiatief?

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een huis met een groep bewoners. Of zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte. Bij een wooninitiatief bundelen de bewoners hun budgetten voor pgb en kopen gezamenlijk zorg in. U kunt daarvoor een toeslag krijgen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. In 2020 is die toeslag € 4.480.

Er zijn 3 voorwaarden

U kunt een Toeslag Wooninitiatief krijgen als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een pgb uit de Wlz, Wmo, de Jeugdwet of de Zvw.
  • U bundelt de budgetten voor pgb met andere bewoners en koopt gezamenlijk zorg in.
  • U woont op hetzelfde adres als de andere bewoners. Of op verschillende adressen binnen een straal van honderd meter. Er moet dan wel minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte zijn die geschikt is voor het doen van gezamenlijke activiteiten.

Extra toeslag voor sommige budgethouders

Budgethouders met zorgprofiel VV4 tot en met VV10 krijgen in 2020 automatisch € 4.073 extra. U krijgt dan € 8.553 in totaal. De extra toeslag kunt u gebruiken voor meer uren zorg of voor het betalen van een hoger tarief.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier


Chat nu niet beschikbaar.