Is een gewaarborgde hulp verplicht?

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht. Bij een aantal zorgprofielen bent u of uw naaste namelijk zelf niet in staat om het PGB te beheren. Uw bewindvoerder, mentor of notarieel gevolmachtigde zijn niet automatisch uw gewaarborgde hulp.

Bij de volgende zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht

 • VV beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (4VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg (5VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (6VV)
 • VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7VV)
 • VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4VG)
 • VG wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5VG)
 • VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6VG
 • VG besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (7VG)
 • VG wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8VG)

Heeft u geen zorgprofiel waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is?

Dan kan het zorgkantoor een gewaarborgde hulp alsnog verplichten bij het vermoeden dat een aspirant budgethouder niet in staat is het pgb te beheren.

Een gewaarborgde hulp is niet verplicht in de volgende 3 gevallen

 • U heeft een curator. Wij gaan er van uit dat uw curator uw pgb goed beheert. Stuurt u ons wel een kopie van de beschikking van de rechtbank waaruit blijkt dat u een curator heeft.
 • U heeft een bewindvoerder én een mentor. Uw bewindvoerder kan ook uw mentor zijn en andersom. Zijn uw bewindvoerder en mentor niet dezelfde persoon? Geef dan 1 van de 2 als contactpersoon aan ons door. Of wijs 1 van de 2 aan als uw gewaarborgde hulp.
 • U bent de ouder of voogd van een minderjarige budgethouder. Wij gaan er van uit dat u het pgb van uw kind goed beheert.

Kunt u geen gewaarborgde hulp vinden?

Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen voor curatorschap. Of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Is dit geen optie voor u? Neemt u dan contact met ons op. Wij begeleiden u graag naar passende zorg in natura.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Mail of chat ons

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een e-mail