Ik kan mijn pgb-formulieren niet ondertekenen door mijn lichamelijke gezondheid

Met uw Wlz-indicatie kunt u Zorg in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Een combinatie van ZIN en pgb is ook mogelijk. Voor het aanvragen van een pgb is het belangrijk dat uw handtekening kan zetten op een aantal formulieren. En dat u goed begrijpt wat er in deze formulieren staat. Het zorgkantoor begrijpt dat het door uw gezondheid niet altijd mogelijk is om een handtekening te zetten.

Heeft een kantonrechter voor u een wettelijk vertegenwoordiger aangewezen?

Een curator, bewindvoerder of mentor neemt dan voor u beslissingen over uw geld, of beslissingen over uw zorg. Meer informatie over de wettelijk vertegenwoordiger leest u hier.

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger?

Dan kunt u een Gewaarborgde Hulp aanstellen. De gewaarborgde hulp kan namens u de formulieren ondertekenen. Dit werkt als volgt:

  1. U regelt een verklaring van de huisarts, waarin staat dat u de formulieren door uw lichamelijke gezondheid niet kunt ondertekenen.
  2. U regelt iemand die uw Gewaarborgde Hulp wil worden. Een Gewaarborgde Hulp is voor het zorgkantoor de persoon die opkomt voor uw belangen. Een Gewaarborgde Hulp wordt ook getoetst of hij/zij dat kan. Lees hier meer over de Gewaarborgde Hulp.
  3. Onze zorgconsulent komt bij u en uw Gewaarborgde Hulp op bezoek om te beoordelen of het pgb door u en uw Gewaarborgde Hulp beheerd kan worden. U hoeft het formulier om een Gewaarborgde hulp aan te stellen dan niet te ondertekenen. Uw Gewaarborgde Hulp wel.

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger of Gewaarborgde Hulp?

En kunt u uw formulieren niet ondertekenen? Dan kunnen wij uw pgb-aanvraag niet accepteren. U kunt wel langdurige zorg krijgen. U krijgt dan Zorg In Natura (ZIN).

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

E-mail of chat ons

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Naar het contactformulier