Ggz: toegang tot de Wlz vanaf 2021

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Op dit moment ontvangen mensen met een psychische stoornis zorg en ondersteuning van de gemeente.

Wanneer krijgt u zorg vanuit de Wlz?

U krijgt zorg vanuit de Wlz als u een indicatiebesluit van het CIZ heeft ontvangen. En uw pgb aanvraag of de zorgbemiddeling door het zorgkantoor is afgerond. Heeft u voor 1 januari 2021 een indicatiebesluit van het CIZ ontvangen? Dan krijgt u meestal vanaf 1 januari 2021 zorg vanuit de Wlz.

Soms komt het voor dat uw zorg in de Wlz op een latere datum ingaat

Tot dat moment behoudt u dezelfde zorg bij dezelfde zorgaanbieder zoals u dat nu gewend bent. Uw zorg komt dan nog steeds vanuit uw (centrum)gemeente en/of zorgverzekeraar. Mocht dat voor u ook zo zijn? Dan ontvangt u daarover bericht van ons zorgkantoor. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de overheid www.informatielangdurigezorg.nl 

Heeft u op 1 januari 2021 nog geen indicatiebesluit van het CIZ ontvangen?

Of heeft u wel een indicatiebesluit, maar is de zorgbemiddeling nog niet afgerond (zin) of de pgb-aanvraag nog niet goedgekeurd? Bekijk dan wat voor u van toepassing is:

U heeft al een indicatiebesluit van het CIZ ontvangen

Totdat de zorgbemiddeling geregeld is, krijgt u dezelfde zorg die u nu ook heeft, vanuit uw gemeente/zorgverzekeraar. Als het zorgkantoor de zorgbemiddeling heeft afgerond krijgt u zorg vanuit de Wlz. U krijgt daarover bericht van uw zorgaanbieder. U hoeft daarvoor niets te doen.

U heeft nog geen indicatiebesluit van het CIZ ontvangen

U ontvangt eerst een indicatiebesluit van het CIZ. Daarna gaat het zorgkantoor voor u aan de slag met de zorgbemiddeling. Totdat de zorgbemiddeling geregeld is, krijgt u dezelfde zorg die u nu ook heeft, vanuit uw gemeente/zorgverzekeraar. Als het zorgkantoor de zorgbemiddeling heeft afgerond krijgt u zorg vanuit de Wlz. U krijgt daarover bericht van uw zorgaanbieder. U hoeft daarvoor niets te doen.

Neem dan contact op met onze zorgkantoor. Wij geven u telefonisch graag meer uitleg.

Uw pgb-aanvraag is goedgekeurd door ons zorgkantoor voor 1 januari 2021

 • U kunt vanaf 1 januari 2021 uw zorg in de Wlz regelen met een pgb
 • U ontvangt een toekenningsbeschikking. Hierop staat hoe hoog uw pgb is
 • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK stuurt u een brief met de hoogte van de eigen bijdrage

U heeft voor 1 januari 2021 een indicatiebesluit vanuit het CIZ ontvangen, maar uw pgb-aanvraag is nog niet goedgekeurd

 • U krijgt een tijdelijk Wlz-pgb bij de SVB. De hoogte van het pgb is afhankelijk van de indicatie die u van het CIZ heeft ontvangen
 • U ontvangt een tijdelijke toekenningsbeschikking. Hierop staat hoe hoog uw tijdelijke pgb is
 • U krijgt dezelfde zorg bij dezelfde zorgverlener(s) zoals u nu ook heeft bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar
 • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK stuurt u een brief met de hoogte van de eigen bijdrage
 • Controleer of uw huidige zorgovereenkomsten nog steeds geldig zijn. Als dat niet zo is, dan kunt u deze verlengen met een wijzigingsformulier van de SVB

Als uw pgb-aanvraag wordt goedgekeurd door het zorgkantoor:

 • U krijgt een blijvende toekenningsbeschikking met de ingangsdatum en de hoogte van uw Wlz-pgb bij de SVB
 • U moet met elke zorgverlener een nieuwe Wlz-zorgovereenkomst afsluiten. U moet ook voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving maken.

Als uw pgb-aanvraag wordt afgewezen door het zorgkantoor:

 • U krijgt zorg in natura (zin). Wij kijken samen met u bij welke zorgaanbieder dat kan en vanaf wanneer. Het tijdelijke pgb stopt wanneer dit geregeld is

U heeft voor 1 januari 2021 GEEN indicatiebesluit van het CIZ ontvangen

Heeft u op 1 januari 2021 nog geen indicatiebesluit ontvangen van het CIZ? Dan verlengt uw gemeente uw huidige wmo-indicatie en uw pgb. U kunt uw zorg zelf blijven regelen zoals u gewend bent. Krijgt u zorg via uw zorgverzekeraar? Let u er dan zelf op dat u ook na 1 januari nog een geldige indicatie heeft. Deze indicatie wordt bij een pgb niet automatisch verlengd.

Neem dan contact op met ons zorgkantoor. Wij geven u telefonisch graag meer uitleg.

Alle informatie op 1 plek

Of u straks zelf zorg nodig heeft, iemand kent die zorg nodig heeft, of zelf zorgverlener bent: voor alle informatie over de veranderingen voor ggz-cliënten en de overgang naar de Wlz wijzen wij u graag op de website van de Rijksoverheid: ggz naar Wlz op informatielangdurigezorg.nl.

Veelgestelde vragen over de overgang van de ggz naar de Wlz

Wij begrijpen dat de overgang naar de Wlz veel vragen bij u oproept. We hebben daarom alvast vragen verzameld en voor u onder elkaar gezet. In de folder hieronder leest u de vragen en de antwoorden:

Veelgestelde vragen over de ggz naar de Wlz vanaf 2021 (pdf)

Heeft u nog vragen? We helpen u graag. Chat, mail of bel ons gerust.