Wat moeten ik doen met het formulier ‘niet-geleverde zorg’?

Dit formulier houdt u bij. U stuurt het niet op naar het zorgkantoor! In het formulier ‘Niet-geleverde zorg’ houdt u bij welke zorg wel betaald, maar niet geleverd is. Dat is voor de eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.