Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Ik ben zorgaanbieder en stuur(de) facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat als een budgethouder niet betaalt?

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen, zoals ze gewend zijn

Dit geldt ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Vanaf 1 juli is het niet meer toegestaan te betalen voor niet-geleverde zorg. Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz) tot 1 augustus.

Duidelijk op de nota wat welke zorg of niet geleverd is

Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Wil de budgethouder niet betalen, omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.