Waarom mag ik van 1 juli de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen, terwijl er nog steeds corona is?

De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden.

Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz). Wanneer deze zorg niet geleverd is, mag deze worden doorbetaald tot 1 augustus.