Ik heb een klacht

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over uw zorg en het Zorgkantoor. Het kan voorkomen dat u dat toch niet bent. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.

U kunt een klacht indienen

Bent u niet tevreden over de zorg die uw zorginstelling verleent? Of over het Zorgkantoor? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

Uitprinten en opsturen kan ook:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 353
8000 AJ ZWOLLE

Bent u niet tevreden over zorg die uw instelling verleent?

Bespreek uw klacht eerst met de zorginstelling. Vaak kan de klacht zo al worden opgelost. U kunt hierbij de hulp van Zorgbelang Nederland, MEE en Wlz cliëntondersteuning inschakelen. Komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de instelling. De meeste instellingen hebben een klachtenregeling en klachtenfunctionaris om te zorgen dat uw klacht goed wordt afgehandeld. U kunt de klacht ook indienen bij ons. Wij geven dan met uw toestemming de klacht aan de instelling door. Het Zorgkantoor bespreekt de klacht dan met de instelling. Het Zorgkantoor geeft altijd antwoord op uw klacht en vertelt hoe de klacht is afgehandeld.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Dan kunt u binnen 1 jaar een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

E-mail of chat ons

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Naar het contactformulier