Hoe vraag ik het verantwoordingsvrij bedrag op van mijn pgb?

U vraagt het verantwoordingsvrij bedrag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U vult daarvoor het formulier ‘Opvragen verantwoordingsvrij bedrag PGB-Wlz’ in.

 

Toelichting

Van het pgb-budget kunt u 1,5% zelf opvragen. Dat doet u in het budgetjaar zelf. Voor het vrij besteedbaar bedrag geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar.
Dit bedrag heet het ‘verantwoordingsvrije bedrag’. Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven die niet uit het pgb-budget mogen worden betaald. Denk aan postzegels voor het versturen van documenten naar het zorgkantoor, zorgverlener of gewaarborgde hulp. Een bloemetje aan uw zorgverlener als blijk van waardering aan uw zorgverlener. Maar u kunt het bedrag ook voor pgb-zorg gebruiken. Want als uw budget eind van het jaar niet voldoende is om uw zorgverlener te betalen, dan moet u alsnog zelf budget bijstorten.

U heeft geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag als u geen pgb-uitgaven heeft gedaan. De 1,5% wordt berekend van het uitgegeven budget en niet van het toegekende budget over het betreffende jaar.