MPT

Stap: 6
Het Zorgkantoor helpt u verder

De volgende stappen om langdurige zorg te krijgen

U heeft een indicatie. Hoe verder?

In de aanvraag heeft u aangegeven dat u zorg van bepaalde zorgaanbieders wilt. Deze zorgaanbieders nemen contact op met u om te regelen dat u alle zorg van hen krijgt. Per zorgaanbieder stelt u samen een zorgplan op.

 

Als u een zorgaanbieder koos zonder contract

Het Zorgkantoor heeft contracten met de meeste zorgaanbieders. U kunt langdurige zorg van een zorgaanbieder krijgen die een contract heeft met het Zorgkantoor. Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft. In dat geval kunt u die zorg regelen met een pgb. Of we overleggen samen van welke zorgaanbieder met contract u die zorg kunt krijgen.
Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

 

Zorgplan: wensen en afspraken

Om uw wensen over zorg duidelijk te maken maakt u samen met de zorgaanbieder een zorgplan. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn: leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
 • Uw mogelijkheden en beperkingen
 • Doelen van de zorg voor de komende periode
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy

Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

 

Wilt u naast zorg uit MPT ook zelf zorg inkopen met een pgb?

Kiest u ook voor een pgb dan stuurt het Zorgkantoor u een aanvraagformulier en een budgetplan. Deze vult u in en stuurt u terug. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit heet een Bewuste-keuze-gesprek. Daarin bekijken we samen of een pgb voor u de juiste keuze is. Past het pgb goed bij uw situatie dan ontvangt u een toekenningbeschikking. Dat is een brief waarin staat dat u een pgb krijgt.

We vragen informatie van u

U krijgt een aantal formulieren opgestuurd om in te vullen. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een pgb. Een pgb geeft de vrijheid om zelf de zorg in te kopen. Maar er komen flink wat taken en verantwoordelijkheden bij kijken. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van uw kant verwacht wordt. Vandaar dat we u zullen uitnodigen voor een Bewuste-keuze-gesprek. De formulieren die u invult zijn een voorbereiding op dat gesprek.

U vult in:

 

Het vragenformulier

U controleert uw gegevens en vult ze eventueel aan.  

 

Het budgetplan

In het budgetplan geeft u aan hoe u uw budget gaat besteden. Wilt u meer informatie geven dan u in het budgetplan kunt opnemen? U kunt ook als aanvulling een persoonlijk plan meesturen.  

 

Gewaarborgde hulp

Het pgb-Wlz brengt verplichtingen met zich mee. Het Zorgkantoor kijkt of u aan die verplichtingen kunt voldoen. Het Zorgkantoor kan besluiten dat u alleen een pgb-Wlz krijgt als er iemand is die u ondersteunt. Dat wordt dan gewaarborgde hulp genoemd.

Als een indicatie hebt voor een zorgprofiel VV 4 – 7 of VG 4 – 8 is het zelfs verplicht dat er iemand is die u helpt. Deze gewaarborgde hulp kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders zijn.

Wij registreren uw gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger. Als u niet meer wordt ondersteund dan moet u dat melden aan het Zorgkantoor. Ook als iemand anders u gaat ondersteunen.
Lees meer over gewaarborgde hulp

 

Wanneer krijgt u geen pgb?

Het Zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een pgb. Er zijn omstandigheden waarin u geen pgb krijgt toegewezen. Als u niet in staat bent op eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer de verplichtingen van het pgb uit te voeren. Dan moeten wij u een pgb weigeren. Onder andere bij:  

Pgb en schulden

Het Zorgkantoor wijst uw aanvraag af als u failliet bent verklaard. Of als sprake is van schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ook als u niet op een vast woonadres woont. Wij controleren dit bij de behandeling van uw aanvraag.  

Zorg van 1 zorgaanbieder met contract

Wilt u alleen zorg inkopen bij 1 zorgaanbieder die ook al een contract heeft met het Zorgkantoor? Dan is een pgb niet nodig en onnodig ingewikkeld. U krijgt dan zorg in natura.  

 

Op naar de volgende stap: het Bewuste-keuze-gesprek

U stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier en het volledig ingevulde budgetplan op naar het Zorgkantoor.

Ons mailadres is pgb.zorg@zilverenkruis.nl

Ons postadres is:
Zilveren Kruis Zorgkantoor
Antwoordnummer 511 (geen postzegel nodig)
8000 VB ZWOLLE

Wij nemen daarna contact met u op om een afspraak te maken voor het Bewuste-keuze-gesprek.

In dat gesprek nemen we uw aanvraag en uw situatie samen door. We beantwoorden uw vragen en kijken of het pgb een goede oplossing voor u is. Wanneer u niet meewerkt aan dit gesprek dan wijst het Zorgkantoor uw aanvraag voor een pgb af.

Weten waarvoor u kiest

Een pgb geeft de vrijheid om zelf langdurige zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar het Bewuste-keuze-gesprek dat we bij u thuis voeren.  

 

Wat bespreken we in het Bewuste-keuze-gesprek?

In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb-Wlz past bij uw situatie.

We bespreken

 • Hoe u de zorg wilt regelen
 • Wie de administratie van uw budget gaat doen
 • Al uw vragen over het pgb-Wlz
 • De rechten en plichten (pdf) die horen bij een pgb-Wlz

 

Wie zijn er bij dit gesprek?

 • U als budgethouder
 • Uw bewindvoerder, als u die heeft
 • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht is
 • Een zorgconsulent van het Zorgkantoor

Als iemand niet bij het gesprek kan zijn, neem dan contact op met het zorgkantoor.   

 

Wij beoordelen of u een pgb-Wlz krijgt

Wij sturen u binnen 6 weken een toekenningsbeschikking via de post als u een pgb-Wlz krijgt. U krijgt een weigeringsbeschikking via de post als wij u een pgb-Wlz moeten weigeren.  

 

U bent het niet eens met de beschikking

Bent u het niet eens met de beschikking van het Zorgkantoor? Dan kunt u binnen 6 weken na afgiftedatum van de beschikking een bezwaarschrift bij het Zorgkantoor indienen.
Lees meer over bewaar maken

 

Vraag onze klantondersteuners om advies

Iedereen die langdurige zorg krijgt kan hulp krijgen van een klantondersteuner. De combinatie van MPT en pgb vraagt goede afstemming met de zorgaanbieders van u. Ook met het Zorgkantoor. We helpen u graag hiermee.
Lees meer over klantondersteuning van het Zorgkantoor

 

U bent niet tevreden met de zorg

Bent u niet tevreden bent over de kwaliteit van de zorg die u krijgt? Dan adviseren wij u om eerst met de zorginstelling te overleggen om een oplossing te vinden.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. U kunt uw klacht ook direct indienen bij het Zorgkantoor.

Maakt u gebruik van een pgb, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van problemen met de kwaliteit van zorg. U kunt hiervoor geen beroep doen op het Zorgkantoor.
Lees meer over klachten
Lees meer over bezwaren

 

We helpen u verder

Het Zorgkantoor helpt u graag met het regelen van de zorg die het beste bij uw situatie past. We beantwoorden uw vragen over langdurige zorg en adviseren u bij de keuzes die u moet maken. Waarmee kunt u nog meer bij ons terecht?

 • Veranderen van administratieve gegevens
 • Veranderen van zorgvorm (pgb of ZIN)
 • Informatie over wet- en regelgeving

Heeft u een andere vraag?

Of wilt u contact met ons? We helpen u graag verder.

Telefoneren

Bel ons

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 18.00 uur

038 456 78 88
Chatten

Chat met ons

E-mailen

Mail ons

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een e-mail
Adresgegevens

Postadres

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle