MPT

Stap: 8
Eigen bijdrage betalen

Er is een eigen bijdrage voor langdurige zorg

U betaalt een eigen bijdrage vanaf 18 jaar

Voor de meeste langdurige zorg uit de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Tenminste als u 18 jaar of ouder bent. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

 

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?

Het maakt uit of u thuis woont of in een zorginstelling. Ook is van belang of u jonger of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd bent. En of u getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent.

Uw woonsituatie en uw verzamelinkomen bepalen uw eigen bijdrage. Verzamelinkomen is een belastingwoord. Het betekent een optelsom van de inkomsten van u en uw partner in de belastingboxen 1, 2 en 3.

 

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

MPT heeft een lage eigen bijdrage. Maakt u naast het MPT ook gebruik maakt van het pgb? Dat heeft geen invloed op de eigen bijdrage. U betaalt al eigen bijdrage voor het MPT. De lage eigen bijdrage is in 2017 minimaal € 159,80 en maximaal € 838,60 per maand. De hoge eigen bijdrage is in 2017 maximaal € 2.301,40 per maand. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen.

 

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het Zorgkantoor geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

 

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u een schatting van uw eigen bijdrage berekenen? Dat kan met de rekenhulp op de website van het CAK. Daarmee krijgt u een idee hoeveel u per maand gaat betalen.

 

Ingangsdatum eigen bijdrage

U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb. Het is daarom van belang dat u over die ingangsdatum goede afspraken maakt met het Zorgkantoor. Anders betaalt u al een eigen bijdrage over een periode waarin u nog geen zorg ontvangt.

 

Vraag onze klantondersteuners om advies

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg uit de Wlz kan hulp krijgen van een klantondersteuner.
Lees meer over klantondersteuning van het Zorgkantoor ​​