MPT

Stap: 3
Een zorgaanbieder kiezen

Van welke zorgaanbieder wilt u langdurige zorg krijgen?

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met een Modulair Pakket Thuis ontvangt u thuis dezelfde zorg en begeleiding als u in een zorginstelling zou krijgen. De enige uitzondering hierop zijn maaltijden. U kunt zelf aangeven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.

 

Zorgaanbieder kiezen

Bij stap 4 doet u uw aanvraag voor langdurige zorg doet bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u uw keuze voor een zorgaanbieder doorgeven.

Als er een contract is regelt het Zorgkantoor dat u de zorg die u nodig heeft van die zorgaanbieder krijgt. De zorgaanbieder neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorginstelling u wel terecht kunt.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

 

MPT combineren met een pgb

Met een MPT kunt u kiezen welke onderdelen (modules) van het totale zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg weglaten. Bijvoorbeeld omdat u dat niet wilt krijgen. Of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb. Het pgb kunt u bij ons aanvragen. Hoe u dit kunt doen, komt in een latere stap aan de orde. 

Wilt u zorgaanbieders inhuren waren we geen contract mee hebben? Of andere personen? Dan kunt u dit financieren met een pgb. Geef dit ook aan tijdens het aanvragen van de indicatie bij het CIZ.

 

Welke zorg regelt u met een Modulair Pakket Thuis?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een Modulair Pakket Thuis spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen.

Uw MPT kan bestaan uit een combinatie van deze onderdelen:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Behandeling (individueel en/of dagbesteding)
 • Vervoer naar een behandeling of dagbesteding
 • Logeren in een zorginstelling (logeeropvang) om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

 

De afspraken in een zorgplan

U maakt met de zorgaanbieder een zorgplan. Daarin staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
 • Uw mogelijkheden en beperkingen
 • Doelen van de zorg voor de komende periode
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

 

Verschil tussen een Modulair en een Volledig Pakket Thuis

Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u ook alle langdurige zorg ontvangen die u in een zorginstelling zou krijgen. Wat zijn dan de verschillen met het Modulair Pakket Thuis (MPT)?

 1. Met een MPT krijgt u geen maaltijden. Bij een VPT wel.
 2. Met een MPT kunt u zorg van verschillende zorgaanbieders afnemen. Met een VPT levert 1 zorgaanbieder alle zorg.
 3. U kunt het MPT combineren met een pgb. U ontvangt daarbij een deel van de zorg 'in natura'. Een ander deel koopt u zelf in met een pgb. Bij een VPT is dit niet mogelijk.
 4. Voor het MPT krijgt u (meestal) een extra aftrek op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het VPT geldt deze korting niet. Dat komt onder andere doordat u met het MPT geen maaltijden krijgt.

 

Volgende stap?

Uw volgende stap naar het krijgen van langdurige zorg is het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.​

Heeft u een andere vraag?

Of wilt u contact met ons? We helpen u graag verder.

Telefoneren

Bel ons

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 18.00 uur

038 456 78 88
Chatten

Chat met ons

E-mailen

Mail ons

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een e-mail
Adresgegevens

Postadres

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle