PGB: wat u moet weten en kunnen

Denkt u er over na om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Voor het beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Controleer aan de hand van 10 punten of u een pgb voldoende kan beheren.

10 punten pgb-vaardigheid

Wij controleren niet alleen of u aan de voorwaarden van een pgb voldoet. Wij controleren ook of u met een pgb kunt omgaan. Dat heet pgb-vaardigheid. Daarmee willen wij voorkomen dat u in de problemen komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet welke zorg u nodig heeft. Of hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener.

1. Een goed overzicht van uw eigen situatie houden

En u weet welke zorg u nodig heeft. Of welke zorg de persoon voor wie het budget is nodig heeft. U moet zelf kunnen vertellen welke zorg u nodig heeft. Kunt u dat niet? Dan kunt u ook zorg in natura ontvangen.

2. Weten welke regels er horen bij een pgb

Of u weet waar u die regels kunt vinden. Bijvoorbeeld op onze website. Het helpt als u digitaal vaardig bent. Bijvoorbeeld dat u kunt omgaan met de computer en e-mail. En websites op het internet kunt bezoeken.

3. Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden

En ook weet u welk deel van het pgb al uitgegeven is. Een overzichtelijke pgb-administratie is niet alleen handig voor uzelf. U kunt de administratie ook nodig hebben als wij daarom vragen.

4. Communiceren met ons, de SVB en zorgverleners

U communiceert uit uzelf en zelfverzekerd met andere partijen. Bijvoorbeeld door op tijd brieven van ons te beantwoorden. Of telefoongesprekken te voeren met zorgverleners. En verandert er iets? Dan geeft u dat zelf aan.

5. Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen

Met een pgb kiest u zelf zorgverleners uit. En u maakt afspraken over de zorg die ze aan u gaan geven. En over het uurtarief en de uren.

6. Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden

U controleert tussendoor of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener genoeg uren maakt. Omgekeerd moet u kunnen laten zien dat u de zorg inkoopt waarvoor u het geld gekregen hebt.

7. Beoordelen of de zorg uit het pgb bij u past

En of de kwaliteit van de zorg in orde is. Vindt u de zorg niet goed? Dan kunt u uitleggen waarom. Verloopt de zorg niet volgens afspraak? Dan kunt u zelf ingrijpen. Bijvoorbeeld door de zorgverlener op te bellen. En uit te leggen wat er niet goed gaat.

8. Zelf de zorg regelen met 1 of meer zorgverleners

En dat zo regelen dat er altijd zorg is. Ook als de zorgverlener ziek is of op vakantie gaat. U moet zelf zorgverleners kunnen kiezen die goed bij uw situatie passen. En u moet zelf opletten of zij hun werk goed doen. Als de zorgverlener ziek is, moet u zelf vervanging regelen.

9. Zorgen dat zorgverleners die voor u werken weten wat ze moeten doen

En u durft een gesprek te beginnen als zij hun werk niet goed doen. U bent de werkgever of opdrachtgever van de zorgverlener. U moet dan goed kunnen vertellen wat ze moeten doen.

10. Weten wat u moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener

Het is niet erg als u sommige regels over werkgever of opdrachtgever zijn niet kent. Bijvoorbeeld bij ontslag van een zorgverlener. Maar u moet de informatie daarover wel zelf kunnen vinden. Bijvoorbeeld bij instanties die hierover advies geven.

Meer weten?

Lees dan meer op de website van de Rijksoverheid over wat u moet weten en kunnen om een pgb te beheren. U vindt er ook een folder over 10 punten pgb-vaardigheid.