Persoonsgebonden budget (Pgb)

Persoonsgebonden budget of afgekort pgb is een budget om zelf zorg of ondersteuning mee te regelen. Het pgb dat u krijgt via de Wet langdurige zorg (Wlz), noemen we ook wel pgb-Wlz. U krijgt een bepaalde hoeveelheid geld om die zorg in te kopen die u of uw naaste nodig heeft. Hoeveel geld u krijgt hangt af van welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. Dit heet een indicatie.

Er zijn meer soorten pgb

Er is een persoonsgebonden budget voor langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet een pgb-Wlz. Er bestaat ook een pgb voor:

 • Jeugdhulp via uw gemeente.
 • Vanuit de Wmo voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang) via uw gemeente.
 • Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor wijkverpleging en intensieve kindzorg via uw zorgverzekeraar.

Welke zorg kunt u regelen met een pgb-Wlz?

Het geld wordt niet overgemaakt naar uw eigen bankrekening maar wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. U kunt vanuit uw budget betalingen laten doen aan uw zorgaanbieders. U moet hierover wel verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor.

U kunt uw pgb voor langdurige zorg besteden aan deze zorg:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding
 • Vervoer
 • Het schoonhouden van de woonruimte
 • Logeeropvang

Andere behandelingen kunt u niet vanuit het pgb betalen. Deze kunt u als zorg in natura ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder.

Bekijk voor een uitgebreid overzicht de vergoedingenlijst (pdf)

Dit zijn de kenmerken van pgb

 • U bepaalt zelf door wie, waar, wanneer en hoe de zorg wordt verleend.
 • U werft zelf zorgaanbieders en maakt afspraken over het salaris of de vergoeding.
 • U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieders over de kwaliteit van uw zorg.
 • U houdt zelf uw administratie bij.
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste besteding van uw budget.
 • U zorgt zelf voor vervanging van uw zorgaanbieder bij ziekte en vakantie.
 • U lost zelf conflicten met uw zorgaanbieders op.
 • Pgb regelen duurt circa 15 weken van aanvraag indicatie tot goedkeuring pgb.

Aanvragen van een pgb voor langdurige zorg

Als u een Wlz-indicatie heeft gekregen van het CIZ kunt u bij het zorgkantoor een pgb-Wlz aanvragen. Voor u het pgb krijgt moet het zorgkantoor een aantal dingen weten. Zo moeten wij beoordelen of u of uw vertegenwoordiger het pgb goed kan beheren. Voor goed beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Kijk gerust in onze keuzehulp om te bepalen of zorg via het pgb het beste bij u past. U kunt namelijk ook zorg krijgen via Zorg in Natura (ZIN).

Lees meer over het aanvragen van langdurige zorg

Veranderingen in het pgb

Het informatiebulletin houdt u op de hoogte over nieuwe regels voor het persoonsgebonden budget (pgb). Pgb-houders ontvangen het informatiebulletin automatisch van ons.

Bekijk de informatiebulletins

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen