Zorgbonus/Zorgbonus 2 ook voor zorgverleners pgb

Zorgverleners die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona komen in aanmerking voor een zorgbonus. Deze zorgbonus geldt ook voor zorgverleners, die betaald worden vanuit een pgb als zij voldoen aan de voorwaarden in de pgb-zorgbonusregeling. Vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2021 kunt u een tweede PGB-zorgbonus aanvragen via de SVB. De PGB-zorgbonus 2 is voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021.

Een uitzonderlijke prestatie

In de eerste corona golf in 2020 is een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgprofessionals. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet via een netto bonus van € 1.000 haar waardering hiervoor uitgesproken. Zorgverleners die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona komen in aanmerking voor een zorgbonus. Dit geldt ook voor zorgverleners die betaald worden vanuit een pgb als zij voldoen aan de voorwaarden in de pgb-zorgbonusregeling. Er is veel waardering van het kabinet voor de pgb-zorgverleners voor hun inzet in deze periode. De opzet van de pgb-zorgbonusregeling voor de Wmo, Jeugdwet en Wlz is inmiddels bekend.

Aanvraag van de zorgbonus in maart 2021 mogelijk

De voorwaarden voor de aanvraag van de zorgbonus voor zorgverleners die een zorgovereenkomst hebben met de budgethouder zijn bekend. Budgethouders kunnen voor de zorgverleners die zich hebben ingezet voor budgethouders die besmet waren met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona in maart 2021 een bonus aanvragen. Voor zorgverleners die pgb-zorg hebben geleverd vanuit een instelling, konden de instellingen al in oktober jl. een bonus aanvragen.

Voorwaarden voor zorgbonus pgb

Het is belangrijk dat de zorgverlener een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd tijdens de eerste corona golf. Daarnaast moet de zorgverlener aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de zorgbonus. Het zal waarschijnlijk om de volgende voorwaarden gaan:

  • De zorgverlener moet een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de corona uitbraak.
  • De budgethouder beoordeelt of er een uitzonderlijke prestatie is geleverd in de strijd tegen corona. Dit moet de budgethouder zo onafhankelijk mogelijk doen.
  • De zorgverlener mag niet meer dan twee keer modaal verdienen (€ 73.000 per jaar).

Met deze voorwaarden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de regeling voor de zorgverlener zullen daarom vergelijkbare voorwaarden worden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Hoe vraagt u de zorgbonus 2 aan

U kunt de zorgbonus vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2021 aanvragen bij de SVB. Dit kan via Mijn PGB of via een formulier.