Regelingen 'Niet geleverde zorg' en 'Extra kosten Covid-19' vanaf 1 januari 2022

Sinds de corona uitbraak zijn er twee regelingen voor het pgb. Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Dit zijn de regelingen niet-geleverde zorg (NGZ) en Extra Kosten vanwege COVID-19 (EKC). Intussen kan de zorg weer grotendeels doorgaan door vaccinaties, beschermingsmiddelen en andere maatregelen.

Regelingen vanaf 2022

De regeling niet-geleverde zorg loopt per 31 december 2021 af. De pgb-zorg die door corona niet is geleverd, mag per 1 januari 2022 niet meer uitbetaald worden. De huidige regeling EKC wordt aangepast. U kunt vanaf 1 januari alleen nog een EKC-vergoeding aanvragen voor:

  • de extra kosten voor een vervangende zorgverlener, mits uw huidige budget niet toereikend is.
  • het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is
  • het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur)

Extra toeslag aanvragen vanwege corona (EKC)

Budgethouders kunnen bij het Zorgkantoor een toeslag aanvragen voor EKC. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Deze toeslag geldt voor de inzet van professionele en niet-professionele zorgverleners. Het Zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier toeslag corona (pdf). U stuurt deze op via het webformulier 'uploaden documenten voor de toeslag corona'. Of per post naar:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Na ontvangst van dit formulier informeren wij u verder over de toekenning van de toeslag extra zorg corona.

Aparte voorziening voor persoonlijke beschermingsmiddelen in risicosituaties

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening (Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) die via de apothekers wordt uitgevoerd. De minister is van plan deze voorziening in 2022 te verlengen.

Mogelijk past VWS in 2022 de regelingen weer aan

Dat hangt af van de ontwikkelingen rondom Covid-19. We houden u op de hoogte via onze website.