Zo vraagt u extra budget vervangende zorg aan

U leest op deze pagina hoe u extra budget voor extra en/of vervangende zorg aanvraagt in 2021. Het is niet meer mogelijk om extra budget aan te vragen voor 2020. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt budgethouders om niet-geleverde zorg door te betalen en te registeren. Het is belangrijk dat budgethouders hun zorgverleners blijven betalen. Dit is voor de continuïteit van de zorg.

2 mogelijkheden waarop doorbetaling van niet-geleverde zorg mogelijk is:

  1. De budgethouder of de zorgverlener is besmet geraakt of moet in quarantaine
    Doorbetaling van niet-geleverde zorg is alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.
  2. De dagbesteding sluit in verband met besmetting of het niet kunnen volgen van de RIVM-richtlijnen
    De regeling geldt ook voor gevallen waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of voor gevallen waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. Voor het doorbetalen van deze niet geleverde zorg hoeft de budgethouder vooraf geen toestemming te vragen aan het Zorgkantoor.

Declareer uw niet-geleverde zorg voor 15 maart 2022 bij het zorgkantoor

Het betreft de declaraties, over de periode 1-oktober 2020 tot en met 31 december 2021. Na 15 maart 2022 kunnen wij de declaraties niet meer in behandeling nemen.

Schriftelijke bevestiging van de besmetting moet opgenomen worden in de administratie

Als de zorg niet geleverd kan worden door een besmetting, verwacht VWS dat er door de budgethouder een schriftelijke bevestiging van de besmetting wordt opgenomen in de administratie. Bijvoorbeeld wanneer de budgethouder een besmetting heeft, moet er een verklaring van de GGD worden opgenomen in de administratie. Wanneer de zorg op een Wlz-dagbesteding niet geleverd kan worden, moet er de Verklaring dagbesteding pgb-Wlz (pdf) in de administratie worden opgenomen.

Extra toeslag aanvragen vanwege corona (EKC)

Budgethouders kunnen bij het Zorgkantoor een toeslag aanvragen voor EKC. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Deze toeslag geldt voor de inzet van professionele en niet-professionele zorgverleners. Het Zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Dit kan tot en met 31 december 2021. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier toeslag corona (pdf). U stuurt deze op via het webformulier 'uploaden documenten voor de toeslag corona'. Of per post naar:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Na ontvangst van dit formulier informeren wij u verder over de toekenning van de toeslag extra zorg corona.

Niet-geleverde zorg bijhouden in administratie

Om doorbetalingsregeling te gebruiken is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. In dit formulier registreert u de gedeclareerde niet-geleverde zorg per zorgverlener (pdf).

Let bij het invullen van de formulieren op de volgende zaken:

  • In dit formulier registreert u de niet-geleverde zorg van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • U vult voor elke zorgverlener een eigen formulier in.
  • U kiest zelf de manier die handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totale aantal uren maar klopt met de declaraties.

Uren geregistreerd, en dan?

Het is belangrijk dat u de niet-geleverde zorg voor uzelf goed bijhoudt. Het zorgkantoor kan deze informatie bij u opvragen. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden. Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij? Of wordt het overzicht niet aangeleverd, als wij hierom vragen. Dan gaat het zorgkantoor ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u de registratie van niet-geleverde zorg goed bijhoudt en bewaart in uw administratie.