Boostervaccin voor pgb-zorgverleners

De boostervaccinatie is gestart. Dit betekent dat pgb-zorgverleners nu ook in aanmerking komen voor een boostervaccin. Voorwaarde is dat zij langer dan 6 maanden geleden een laatste prik hebben gehad.

Over het boostervaccin

Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder en zorgmedewerkers voor het einde van het jaar een booster aan te bieden. Dit betreft een mRNA-vaccin: Moderna of BioNTech/Pfizer. Het maakt voor de werking niet uit welk vaccin de zorgverlener eerder heeft gekregen.

Werkwijze

Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Wlz, pgb-Wmo of Pgb-Jeugd krijgen bericht van hun budgethouder. De budgethouder ontvangt voor elke zorgverlener een brief van de SVB met daarin een unieke code. Met deze code kan de zorgverlener zich aanmelden via de website www.wachtrijbooster.nl. Hierdoor is het voor de GGD duidelijk dat het een zorgmedewerker betreft en met voorrang gevaccineerd moet worden. De aanmelding zorgt ervoor dat de zorgverlener op de wachtlijst komt te staan, en snelle toegang krijgt tot vaccinatie. Zorgverleners op basis van een pgb-Zvw ontvangen een uitnodiging via Solopartners. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid:

Boostervaccinatie | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl