Stap 5: Een bewuste keuze voor het pgb

Het zorgkantoor weet dat u graag een pgb wil om uw Wlz-zorg te regelen. Wij bellen met u om een afspraak te maken voor het bewuste keuzegesprek. Een consulent van het zorgkantoor komt bij u langs om het pgb te bespreken. Ook bepaalt de consulent of u of uw vertegenwoordiger het pgb voldoende kunt beheren. Zo zorgen we er samen voor dat uw zorg goed geregeld wordt.

Lees wat u of uw vertegenwoordiger moet weten en kunnen

U bent bij stap 5 van 8 stappen.

Bereidt u voor op het bewuste keuzegesprek

We willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het pgb. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Om u voor te bereiden op het bewuste keuzegesprek vult u een online formulier in. Wij sturen dit formulier naar u toe als we met u een afspraak voor het gesprek hebben gemaakt. We adviseren u dit formulier zo goed mogelijk in te vullen.

In het formulier stellen wij een aantal vragen over uw situatie. Ook geven wij u informatie over het pgb. Zo kunt u zich voorbereiden op het bewuste keuzegesprek, maar onze consulent ook.

Kunt u het pgb niet zelf beheren?

Om het pgb goed te kunnen beheren is het belangrijk dat u het één en ander weet over het pgb. En de beheerder van een pgb in de Wlz heeft een aantal rechten en plichten (pdf). Het is belangrijk voor het zorgkantoor dat de beheerder van het pgb een persoon is die dit goed kan.

Soms kunt u het pgb niet zelf beheren. U kunt dan iemand regelen die het pgb voor u beheert. U kunt dan kiezen voor:

 1. Wettelijke vertegenwoordiging
  Een wettelijk vertegenwoordiger wordt aangewezen door een rechter. De wettelijk vertegenwoordiger mag namens u uw geldzaken of zorgzaken regelen. Ook op andere plekken dan bij het zorgkantoor. Meer informatie over een wettelijk vertegenwoordiger leest u op de website van de Rijksoverheid: informatielangdurigezorg.nl
 2. Een gewaarborgde hulp
  Het is ook mogelijk om een persoon op te geven die u helpt met het beheer van een pgb. Bijvoorbeeld een persoon uit uw eigen omgeving. Het zorgkantoor controleert of deze persoon het pgb goed kan beheren. We noemen deze persoon een gewaarborgde hulp. Een gewaarborgde hulp mag alleen pgb-zaken voor u regelen bij het zorgkantoor.

Lees meer over gewaarborgde hulp

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

De indicatie van het CIZ bepaalt of een gewaarborgde hulp verplicht is bij een pgb. Ook kan het zorgkantoor een gewaarborgde hulp verplichten. Wij verplichten een gewaarborgde hulp als wij denken dat u het pgb niet zelf kunt beheren. Zo zorgen we er samen voor dat uw zorgzaken goed geregeld worden.

Lees hier of gewaarborgde hulp verplicht is voor u

Wanneer krijgt u geen pgb?

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een pgb. Wij controleren bijvoorbeeld:

 • Of u en uw vertegenwoordiger het pgb voldoende kunnen beheren
  Het is belangrijk dat uw zorgzaken goed geregeld zijn. Als wij er geen vertrouwen in hebben dat dit zo is en blijft, dan mogen wij uw pgb-aanvraag weigeren.
 • Of u op een vast woonadres woont
  Het zorgkantoor voert een aantal wettelijke controles uit. Heeft u geen vast woonadres? Dan mag u geen pgb aanvragen.
 • Of u schulden heeft
  Het zorgkantoor wijst uw pgb-aanvraag af als u failliet bent verklaard. Of als sprake is van schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • Of u zorg wil van een zorgaanbieder met een contract
  Wilt u alleen zorg inkopen bij 1 of meerdere zorgaanbieders die ook al een contract hebben met het zorgkantoor? Dan is een pgb niet nodig en onnodig ingewikkeld. U krijgt dan zorg in natura.

Lees meer over zorg in natura

Op naar de volgende stap: het bewuste keuzegesprek

Wij hebben u of uw vertegenwoordiger gebeld. En we hebben een afspraak gemaakt voor het bewuste keuzegesprek. Wij sturen u een bevestiging van de afspraak en het formulier om u voor te bereiden.

Onze consulent komt dan bij u thuis langs en bespreekt het pgb met u. We bespreken uw situatie, de zorg die u nodig heeft en hoe dit het beste geregeld kan worden. Ook is er genoeg tijd om uw vragen over de Wlz en het pgb te stellen.

De consulent bespreekt met u of het pgb een goede oplossing is. Wanneer u niet meewerkt aan dit gesprek moet het zorgkantoor uw pgb-aanvraag helaas afwijzen. U houdt dan wel uw recht op zorg uit de Wlz. Dit wordt dan zorg in natura.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen