Logeeropvang of logeren

Logeeropvang is als u kortdurend ergens anders verblijft dan thuis. Logeeropvang is er voor mensen die zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg krijgen via een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT). Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers. Logeeropvang wordt ook wel logeren, vakantieopname, of respijtzorg genoemd.

Welke zorg valt onder logeeropvang?

De zorginstelling (aanbieder) zorgt voor een beschermende logeerplek. Er moet sprake zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. Samenhangende zorg wil zeggen dat alle zorg wordt gegeven die nodig is om veilig te logeren. Er kan geen extra zorg worden ingekocht tijdens het logeren, buiten de logeeropvang. Het schoonmaken van de logeerruimte en het eten en drinken horen allemaal bij het logeren. 

Hoe vaak mag ik logeeropvang inzetten?

In de Wlz mogen per jaar maximaal 156 etmalen logeeropvang worden ingekocht. Dit aantal is bepaald door uit te gaan van maximaal 3 etmalen per week. Maar u mag ook meer dan 3 etmalen achter elkaar inzetten, zodat u langere tijd kunt logeren (bijvoorbeeld een hele week). Bij pgb kunt u daarvoor de etmalen uit 1 budgetjaar opsparen en achter elkaar gebruiken. 

Hoe kan ik logeeropvang krijgen?

U maakt afspraken met een zorginstelling (aanbieder) over het aantal etmalen en zet deze in een zorgovereenkomst. Logeeropvang mag maar bij 1 aanbieder tegelijk ingekocht worden. De aanbieder levert het hele pakket aan zorg.

Logeeropvang kan niet ingekocht worden bij maar 1 persoon. Dat komt omdat logeeropvang langer duurt dan 24 uur. 1 persoon mag niet zo lang achter elkaar werken.

Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk. Vervoer naar logeeropvang komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Neem contact op met de zorgaanbieder bij wie u wil logeren. Zij nemen contact op met het zorgkantoor over uw tijdelijke verblijf. Samen met uw aanbieder regelen wij de administratie.