Foutcodes

Zoek uw foutcode bij het declareren opFoutcode 0300 oplossen

U kunt de foutcode 0300 negeren. Het door u gedeclareerde bedrag is wel toegekend. U hoeft deze regels dus niet opnieuw in te dienen. Wij werken aan een oplossing om de foutcode in de toekomst niet meer te tonen in het retourbericht.

Foutcode 0320 oplossen

Om foutcode 0320 'cliënt is niet verzekerd' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Is de cliënt voor de behandeldatum overleden?

Ja
Nee

Foutcode 0351 oplossen


Om foutcode 0351, 'code geslacht ontbreekt of is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Komt de code geslacht overeen met de code geslacht in de zorgtoewijzing?

Ja
Nee

Foutcode 0551 oplossen

Om foutcode 0551, 'er is geen machtiging afgegeven.' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u een declaratieregel ingediend waar een overeenkomstige zorgtoewijzing aan ten grondslag ligt?

Ja
Nee

Foutcode 0581 oplossen

Om foutcode 0581, 'aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u het veld 'prestatiecodelijst' gevuld met waarde '055'?

Ja
Nee

Foutcode 0582 oplossen

Om foutcode 0582, 'heeft u in uw AW319 tussen 'aanduiding prestatiecodelijst' en 'prestatiecode' een spatie staan?' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u contractafspraken met Zilveren Kruis Zorgkantoor?

Ja
Nee

Foutcode 0611 oplossen

Om foutcode 0611, 'tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u contactafspraken met Zilveren Kruis Zorgkantoor voor de gedeclareerde prestatie?

Ja
Nee

Foutcode 0651 oplossen

Om foutcode 0651, 'referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u binnen een declaratie een identieke debet- en creditregel aangeleverd?

Ja
Nee

Foutcode 8004 oplossen

Om foutcode 8004, 'combinatie BSN en geboortedatum verzekerde is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Controleer uw gegevens. Komen de gegevens overeen met uw declaratie?

Ja
Nee

Foutcode 8011 oplossen

Om foutcode 8011, 'uitvoerder onbekend' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u contractafspraken met Zilveren Kruis Zorgkantoor?

Ja
Nee

Foutcode 8017 oplossen

Om foutcode 8017, 'van deze creditering is geen debitering bekend.' op te lossen neemt u de volgende stappen:

Heeft u een debetregel aangeleverd die goedgekeurd is?

Ja
Nee

Foutcode 8060 oplossen

Deze foutcode betekent dat er geen contract is voor de prestatie met deze declarant.

Heeft u contractafspraken voor de prestatie die u heeft ingediend?

Ja
Nee

Foutcode 8062 oplossen

Om foutcode 8062, 'debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan' op te lossen neemt u de volgende stappen:

Het is niet mogelijk om een identieke debet- en creditregel in hetzelfde AW319 bestand aan te leveren. U moet dit in separate bestanden aan te leveren.

Foutcode 8065 oplossen

Om foutcode 8065, 'toeslag is gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u een toeslag samen met bijbehorende prestatie gedeclareerd?
Controleer of de toeslag en de bijbehorende prestatie juist zijn in de matrix op https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=AWBZ

Ja
Nee

Foutcode 8220 oplossen

Om foutcode 8220, 'maximum aantal prestaties is overschreden', op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u voor de bijbehorende tijdseenheid het juiste aantal aangeleverd?

Controleert u het aantal voor de bijbehorende tijdseenheid:
per etmaal= max. 1x per dag
per uur= max. 24x per dag
per dagdeel= max 2x per dag
per minuut= max. 1440 per dag

Ja
Nee

Foutcode 8225 oplossen

Om foutcode 8225, 'het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u meer eenheden gedeclareerd dan toegewezen (bijvoorbeeld 2 etmalen in de declaratie terwijl 1 etmaal is toegestaan)?

Ja
Nee

Foutcode 8287 oplossen


Deze foutcode betekent dat er geen MAZ bij ons bekend is voor de gedeclareerde periode.

Heeft u een MAZ aangeleverd?
Ja
Nee


Foutcode 8289 oplossen

Om foutcode 8289, 'Verzekerde heeft geen geldig indicatiebesluit voor gedeclareerde zorgperiode' op te lossen neemt u de volgende stappen:

Past de gedeclareerde prestatie binnen de in iWlz afgegeven zorgtoewijzing en komt het besluitnummer overeen?

Ja
Nee

Foutcode 8407 oplossen

Om foutcode 8407, 'Gedeclareerde prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde op basis van leeftijd' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u de prestatie gecontroleerd in de Matrix leeftijdcontroles?

Ja
Nee

Foutcode 8408 oplossen

Om foutcode 8408, Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder’ op te lossen, neemt u de volgende stappen:

U declareert verschillende prestaties voor deze cliënt. De combinatie van deze prestatiecodes is niet toegestaan. Controleert u dit in de Matrix verboden combinaties op deze webpagina

Foutcode 8409 oplossen

Om foutcode 8409, 'Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Verschillende zorgaanbieders declareren verschillende prestaties voor deze cliënt. De combinatie van deze prestatiecodes is niet toegestaan. U kunt dit controleren in de Matrix verboden combinaties op vektis.nl

Weet u welke zorgaanbieder er ook zorg levert?

Ja
Nee
 

Foutcode 8866 oplossen

Deze foutcode betekent dat de prestatie niet in de juiste financieringsstroom gedeclareerd is.
Heeft u een declaratieregel ingediend waar een subsidieregeling aan ten grondslag ligt?

Ja
Nee

Zoek uw foutcode in Wlz-berichtenverkeer opFoutcode S088 oplossen


Deze foutcode betekent dat de sleuteldatum niet gelijk mag zijn aan de begindatum.

Is de sleuteldatum gelijk aan de MAZ-datum?
Ja
Nee


Foutcode 0207 oplossen


Deze foutcode geeft aan dat er een fout zit in het voorlooprecord.

Heeft u dit bericht al eerder aangeleverd?
Ja
Nee

Foutcode 0803 oplossen


Deze foutcode betekent dat de regels dubbel in het bericht staan.

Staan de afgekeurde regels dubbel in het bericht?

Ja
Nee

Foutcode 0806 oplossen


Deze foutcode betekent dat de status aanlevering die u in de MAZ of MUT heeft gebruikt, onjuist is.


Foutcode 1113 oplossen


Deze foutcode betekent dat de opgegeven functiecode of zorgzwaartepakketcode leeg of onjuist is.

Dit veld mag niet leeg zijn.

Foutcode 1114 oplossen


Deze foutcode betekent dat de opgegeven klassecode leeg is of niet bij de aangegeven functiecode of ZZP hoort.

Dit veld mag niet leeg zijn, daarnaast gelden er additionele regels.
Zorgzwaartepakketcode
Functie Persoonlijke verzorging (31) en Begeleiding Individueel (81)
Functie Verpleging (41)
Functie Behandeling Algemeen (61) en Behandeling Individueel (63)
Functie Behandeling in Groepsverband (64)
Functie VB-TYD (71)
Functie BG-GRP (82)

Foutcode 1123 oplossen


Deze foutcode betekent dat de leveringsvorm zorg ontbreekt of onjuist is. Gebruik de leveringsvorm 4 (ZIN) of 5 (VPT) gebruiken.


Foutcode 1156 oplossen


Deze foutcode betekent dat uw mutatiedatum onjuist is.

Levert u een mutatiedatum in de toekomst aan?
Vergelijk de datum van het bericht met de mutatiedatum.
Ja
Nee

Foutcode 1158 oplossen


Deze foutcode betekent dat de AGB-code in het veld Instelling bestemming niet juist is.

Controleer de AGB-code op agbcode.nl

Foutcode 1207 oplossen


Deze foutcode betekent dat het soort toewijzing die u in de Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) heeft gebruikt, onjuist is.


Foutcode 1210 oplossen


Deze foutcode betekent dat de leveringsstatus die u in de MAZ of MUT heeft gebruikt, onjuist is.

Welk berichttype heeft u aangeleverd?
AW35
AW39

Foutcode 1211 oplossen


Deze foutcode betekent dat de sleuteldatum ontbreekt of onjuist is.

Is de sleuteldatum gelijk aan de MAZ-datum?

Ja
Nee

Foutcode 9008 oplossen


Deze foutcode betekent dat u een aanmelding voor een functie doet, waarbij de in het bericht gevulde klasse niet toebehoort aan de betreffende functie.


Welke functie wilt u aanmelden?
Persoonlijke verzorging (PV), Begeleiding Individueel (BG-IND)
Verpleging (VP)
Begeleiding Groep (BG-GRP), Behandeling Groep (BH-GRP)
Verblijf Tijdelijk (VB-TIJD)
Behandeling Individueel (BH-IND), ADL-assistentie (ADL)

Foutcode 9011 oplossen


Deze foutcode betekent dat dezelfde zorgeenheid niet mag overlappen als deze meer dan één keer is toegewezen.

Is de functie of het ZZP dubbel aan u toegewezen?

Ja
Nee

Foutcode 9017 oplossen


De technische regel controleert of de sleuteldatum en begindatum zorgeenheid binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing vallen.

Valt begindatum zorgeenheid binnen de gewenste start en einddatum van de zorgtoewijzing?

Ja

Nee

Foutcode 9018 oplossen


Deze foutcode betekent dat de mutatiedatum groter dan of gelijk moet zijn aan de begindatum zorgeenheid (functie of ZZP).

Ligt de mutatiedatum op of na de begindatum zorgeenheid?
Ja
Nee

Foutcode 9019 oplossen

Deze technische regel controleert of bepaalde sleutelvelden overeen komen met wat er in de AW33 is aangeleverd.

Gaat het om een AW35 of een AW39?

AW35
AW39

Foutcode 9020 oplossen


Deze foutcode betekent dat u probeert te muteren na de einddatum van de zorgtoewijzing.

Heeft u in uw systeem een op de mutatiedatum geldige zorgtoewijzing?
Ja
Nee

Foutcode 9040 oplossen


Deze foutcode betekent dat een mutatiebericht in ieder geval één mutatierecord heeft, dat verwijst naar een toewijzing van een functie of ZZPt.

Probeert u een AAT* aan te leveren?
Ja
Nee

* AAT = Aanvraag aangepaste toewijzing.

Foutcode 9041 oplossen


Deze foutcode betekent dat een aanvraagrecord alleen mag voorkomen bij mutatie van een ZZP voor een reguliere toewijzing.

U kunt alleen een Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) aanleveren met een mutatiereden 12 (cliënt wil de zorg (nog) niet), reden 18 (aanbieder kan de zorg nog niet leveren) of reden 19 (levering zorg is beëindigd – zorgtoewijzing sluiten).

Foutcode 9042 oplossen


Deze technische regels controleren de geldigheid van uw AGB-code.

Gaat het om een AW35 of een AW39?

AW35
AW39

Foutcode 9046 oplossen


Deze technische regel controleert of de leveringsstatus die u gebruikt in uw mutatie, is toegestaan bij de aangeleverde mutatiereden.

Welke mutatiereden gebruikt u?
Mutatiereden Overlijden
Mutatiereden Cliënt wil de zorg (nog) niet
Mutatiereden Overplaatsing
Mutatiereden Aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren
Mutatiereden Levering zorg beëindigd - Zorgtoewijzing sluiten
Mutatiereden Levering zorg beëindigd - Zorgtoewijzing aanhouden
Mutatiereden Overdracht Zorgtoewijzing (er is geen MAZ)

Foutcode 9052 oplossen


Deze foutcode betekent dat u een Melding Aanvang Zorg (MAZ) aanlevert, waarvan de begindatum in de toekomst ligt ten opzichte van de berichtdatum.
Bijvoorbeeld dat u een MAZ aanlevert met een begindatum van morgen en u exporteert deze vandaag.

Probeert u een MAZ in de toekomst aan te leveren?
Ja
Nee


Foutcode 9056 oplossen


Deze foutcode betekent dat een bericht met een zelfde berichtidentificatie is aangeleverd. Iedere berichtidentificatie moet per berichtsoort en berichttype uniek zijn.

Heeft u dit bericht eerder aangeleverd bij Vecozo?
Ja
Nee

Foutcode 9063 oplossen


Deze foutcode betekent dat u een intrekking stuurt, die niet overeenkomt met een eerder aangeleverde MAZ of MUT.

Heeft u de MAZ of MUT die u probeert in te trekken eerder aangeleverd?
Ja
Nee

Foutcode 9064 oplossen


Deze foutcode betekent dat alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing staat, de aangevangen zorg mag melden.

Heeft u de juiste AGB-code aangeleverd?
Ja
Nee

Foutcode 9066 oplossen


Deze foutcode betekent dat het invullen van de begindatum functie (MAZ-datum) afhankelijk is van de mutatiereden.

Heeft u de zorgeenheid aangemeld?
Ja
Nee

Foutcode 9067 oplossen


Deze technische regel controleert of u geen hogere klasse aanmeldt dan u toegewezen heeft gekregen.

Foutcode 9069 oplossen


Deze technische regel controleert of de begindatum van dezorgeenheid in de mutatie overeenkomt met een eerder aangeleverde MAZ.

Komt de begindatum zorgeenheid overeen met een eerder door u aangeleverde MAZ?

Ja
Nee

Foutcode 9070 oplossen


Deze foutcode betekent dat de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) die u heeft aangeleverd, een gewenste start- of einddatum heeft die buiten de periode van uw toewijzing ligt.

Ligt de door u aangevraagde zorgtoewijzingsperiode (begin- en einddatum zorgtoewijzing) buiten de geldigheidsduur van uw eigen zorgtoewijzing?
Ja
Nee

* AAT = Aanvraag aangepaste toewijzing.

Foutcode 9071 oplossen


Deze technische regel controleert of voor de MAZ die u in wilt trekken al een mutatie-einde is aangeleverd.

Heeft u de in te trekken zorgeenheid al eens gemuteerd?

Ja
Nee

Foutcode 9073 oplossen


Deze technische regel controleert of de mutatiereden is toegestaan bij de aan u toegewezen soort toewijzing.

Welke mutatiereden gebruikt u?
Mutatiereden Overlijden
Mutatiereden Cliënt wil de zorg (nog) niet
Mutatiereden Overplaatsing
Mutatiereden Aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren
Mutatiereden Levering zorg beëindigd - Zorgtoewijzing sluiten
Mutatiereden Levering zorg beëindigd - Zorgtoewijzing sluiten
Mutatiereden Overdracht zorgtoewijzing (er is geen MAZ)

Foutcode 9074 oplossen


Deze technische regel controleert of de aangeleverde MAZ of mutatie uniek is ten opzichte van alle eerder
aangeleverde aan- of afmeldingen.

Heeft u de aangeleverde zorgeenheid al eerder met de in het bericht weergegeven datum/data
aan- of afgemeld?


Ja
Nee

Foutcode 9078 oplossen


Deze foutcode betekent dat een mutatie die een opname niet beëindigd, niet voorafgegaan mag worden door een MAZ.

Heeft u een MAZ aangeleverd?
Ja
Nee

Foutcode 9084 oplossen


Deze foutcode betekent dat u een zorgtoewijzing aanlevert met een onjuiste leveringsstatus.
Benut u de volledige zorgtoewijzing?
Ja
Nee

Foutcode 9085 oplossen


Deze foutcode betekent dat de soort toewijzing toegestaan moet zijn in combinatie met de leveringsstatus.
Welke soort toewijzing vraagt u aan?
Regulier / Alternatief
Overbrugging
Transfer

Foutcode 9086 oplossen


Deze foutcode betekent dat u een aanvraag aangepaste toewijzing doet met als soort toewijzing Regulier of Alternatief. En dat de begindatum van de in de AAT aangevraagde reguliere of alternatieve zorgtoewijzing onjuist is.
Vraagt u een reguliere of alternatieve zorgtoewijzing aan?
Ja
Nee

Foutcode 9101 oplossen


Deze foutcode betekent dat de regels dubbel in het bericht staan.
Staan de afgekeurde regels dubbel in het bericht?
Ja
Nee


Foutcode CS057 oplossen


Deze foutcode betekent dat de status aanlevering die u in de MAZ of MUT heeft gebruikt, onjuist is.

Wilt u een MAZ of MUT verwijderen?
Ja
Nee


Foutcode 9107 oplossen


Deze foutcode betekent dat u geen dossierhouder en/of coördinatorzorg thuis bent.

Bent de dossierhouder en/of coördinatorzorg thuis?
Ja
Nee


Foutcode CD051 oplossen


Deze foutcode geeft aan de klassecode niet gevuld is.

Heeft u als leveringsvorm Verblijf of VPT?
Ja
Nee


Foutcode CD050 oplossen


Deze foutcode geeft aan de klassecode niet gevuld is.

Heeft u als leveringsvorm MPT?
Ja
Nee


Foutcode 9106 oplossen


Deze foutcode bekent dat er overlap zou zijn in de toewijzing.

Heeft u een dubbele toewijzing ontvangen?
Ja
Nee


 

Mist u een foutcode? Vul deze foutcode hieronder in.

Wij bekijken of het zinvol is om deze foutcode toe te voegen aan de foutcodetool.

 
 
U leest in ons privacy statement hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.