De website voor consumenten

Lees op deze website informatie over het aanvragen van Wlz-zorg, wat er bij een pgb uit de Wlz komt kijken en wat Zilveren Kruis Zorgkantoor voor u kan betekenen.

Regel uw Wlz-zorg

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Een cliëntondersteuner denkt met de cliënt mee bij alle vragen over het regelen en uitvoeren van langdurige zorg.


Meer lezen

Wachtlijsten

Als de zorgverlener van uw keuze u niet meteen kan helpen, dan komt u op de wachtlijst van deze zorgverlener. De zorgverlener houdt contact met u, geeft u zo nodig begeleiding en bespreekt andere mogelijkheden met u.

Meer lezen

Trekkingsrecht

Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb-Wlz. Uw pgb-Wlz staat op de rekening van de SVB. Zij betalen uw zorgverleners, u houdt de regie.


Meer lezen