​
 

De website voor consumenten

Lees op deze website informatie over het aanvragen van Wlz-zorg, wat er bij een pgb komt kijken en wat Zilveren Kruis Zorgkantoor voor u kan betekenen.

Regel uw Wlz-zorg

Nieuwe naam voor Achmea Zorgkantoor

Achmea Zorgkantoor heet vanaf 1 januari 2016 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Voor u verandert er niets.


Meer lezen

Wachtlijsten

Als de zorgverlener van uw keuze u niet meteen kan helpen, dan komt u op de wachtlijst van deze zorgverlener. De zorgverlener houdt contact met u, geeft u zo nodig begeleiding en bespreekt andere mogelijkheden met u.

Meer lezen

Trekkingsrecht

Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb. Uw pgb staat dus op de rekening van de SVB. Zij betalen uw zorgverleners, u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht.


Meer lezen