​
 

De website voor consumenten

Lees op deze website informatie over het aanvragen van Wlz-zorg, wat er bij een pgb uit de Wlz komt kijken en wat Zilveren Kruis Zorgkantoor voor u kan betekenen.

Regel uw Wlz-zorg

Nieuwe naam voor Achmea Zorgkantoor

Achmea Zorgkantoor heet vanaf 1 januari 2016 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Voor u verandert er niets.


Meer lezen

Wachtlijsten

Als de zorgverlener van uw keuze u niet meteen kan helpen, dan komt u op de wachtlijst van deze zorgverlener. De zorgverlener houdt contact met u, geeft u zo nodig begeleiding en bespreekt andere mogelijkheden met u.

Meer lezen

Trekkingsrecht

Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb-Wlz. Uw pgb-Wlz staat op de rekening van de SVB. Zij betalen uw zorgverleners, u houdt de regie.


Meer lezen