Regionale digitale samenwerking

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over passende zorg. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat passende zorg samen met en rondom de patiënt tot stand komt en de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt. Hiervoor is regionale samenwerking een vereiste. Digitale zorgnetwerkplatformen bieden bij uitstek mogelijkheden om de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties overzichtelijk en efficiënt in te richten.

Succesvolle voorbeelden vragen opschaling

De komende jaren dragen we op meer plekken bij aan de realisatie van digitale zorgnetwerkplatformen met voldoende schaal en een transmurale scope.
Een voorbeeld is het platform cBoards waarmee ze in de regio Amsterdam werken.

Meer informatie over cBoards