Digitale zorg

We zien digitalisering en digitale zorg als belangrijke middelen om de zorg duurzaam betaalbaar en toegankelijk te houden. Nu, straks én later.

Samen met u versnellen we graag digitale zorg

Zorg alleen op de traditionele manier blijven leveren is onhoudbaar. De zorgvraag neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Nieuwe manieren van zorgverlening zijn dus nodig. Zoals in het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat: het moet en kan beter, anders lopen we vast.

We delen kennis en ervaring, stimuleren opschaling van doelmatige innovaties, ontwikkelen innovatieve bekostiging en verbinden partners. Zo realiseren we doorbraken in gebruik voor onze verzekerden, samenwerking tussen zorgverleners en schaalgrootte voor meer doelmatigheid. Zorgaanbieders geven invulling aan digitale zorg conform het IZA en de Gezamenlijke Ambities van zorgverzekeraars voor de zorg.

Herontwerp zorgpaden

Samen met zorgaanbieders werken we toe naar 70% hybride zorgpaden en zorgprocessen met minimaal 50% inclusie in 2026.

Regionale digitale samenwerking

Digitale zorgnetwerkplatformen bieden bij uitstek mogelijkheden om de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties overzichtelijk en efficiënt in te richten.

Gegevensuitwisseling en datadeling

Elektronische gegevensuitwisseling en datadeling zijn essentiële randvoorwaarden voor goede en veilige zorg voor de patiënt en dragen bij aan verlichting van de werkdruk van zorgverleners.