Veelgestelde vragen vervoer

 

Zilveren Kruis heeft contracten gesloten met een looptijd van 3 jaar, plus 1 jaar verlenging. Het 4 jarige contract loopt op 31 december 2019 af. Tussentijds is er geen mogelijkheid om nieuwe contracten af te sluiten.

 

Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.

 

Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle betrokkenen wordt ondersteund.

 

Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.

Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.

 

Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.

 

Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.

 

Als de einddatum van de machtiging gepasseerd is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.

 

Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.

Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.

U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.

 

Declaraties worden digitaal aangeleverd via Vecozo. Na verwerking van uw declaratie ontvangt u via Vecozo een retourbericht conform de vektisstandaard. Hierin wordt aangegeven wat betaald is en wat is afgewezen is met reden afwijzing.
 
Raadpleeg de meest voorkomende afwijzingen met de oplossing
 
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld met de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle omschrijvingen van afwijzings- en opmerkingscodes kunt u downloaden of lezen op de website van Vektis.

Een verzekerde heeft keuzevrijheid en mag kiezen voor een niet gecontracteerd taxibedrijf. Voorwaarde is wel dat verzekerde wel altijd eerst een machtiging moet aanvragen. De rekening van de taxirit kunt u niet rechtstreeks bij ons indienen, deze kunt u aan de verzekerde richten. De vergoeding die de verzekerde van ons ontvangt is afhankelijk van de polis van de verzekerde. De meeste polissen kennen een vergoeding van EUR 1,01 per km.

Bekijk de vergoedingen

 

Als vervoerder ben u er verantwoordelijk voor om eerst te checken of uw cliënt een machtiging heeft. Indien er geen machtiging wordt afgegeven voor taxivervoer komt de rit voor rekening van de cliënt. In uitzonderingssituaties is het mogelijk dat cliënt achteraf contact opneemt met onze Vervoerslijn om alsnog een machtiging aan te vragen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met de Vervoerslijn op 071 365 41 54 op werkdagen tussen 8.00 en 20.00. En op zaterdag tussen 9.00 en 13.00.

 

De meerjarigheid is bepaald op: de  huidige looptijd van de verschillende contracten per thema,  marktontwikkelingen en potentie voor verbetering in de desbetreffende markt.

 

De wijzigingen betreffen b.v. lay-out en verbeteringen t.a.v. tekortkomingen in de huidige contracten.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61