Zittend ziekenvervoer

Informatie voor aanbieders van zittend ziekenvervoer.

Online machtiging aanvragen voor vervoerskosten

Voor een vergoeding van vervoerskosten naar het ziekenhuis of instelling heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

Als de einddatum van de machtiging gepasseerd is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.

Als vervoerder ben u er verantwoordelijk voor om eerst te checken of uw cliënt een machtiging heeft. Indien er geen machtiging wordt afgegeven voor taxivervoer komt de rit voor rekening van de cliënt. In uitzonderingssituaties is het mogelijk dat cliënt achteraf contact opneemt met onze Vervoerslijn om alsnog een machtiging aan te vragen.

Machtiging ziekenvervoer

Machtiging vervoer weekendverlof

Vergoeding ziekenvervoer

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61