Resterende vragen vragenronde 2

Per abuis zijn niet alle vragen en antwoorden in vragenronde 2 gepubliceerd. In het bestand 'resterende vragen vragenronde 2' vindt u de resterende 13 vragen en antwoorden.
De sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen wordt verlengd en wijzigt van woensdag 4 september 12.00 uur naar vrijdag 6 september 9.00 uur. De overige data wijzigen niet. Bekijk de resterende vragen vragenronde 2 op onze website.