Hernieuwd inkoopbeleid

Na het stopzetten van de inkoopprocedure hebben we met verschillende partijen consultatiegesprekken gevoerd. Daarop hebben we enkele aanpassingen gedaan om een aantal onzekerheden weg te nemen en een optimale marktwerking te creëren. In dit document zijn ook de uitkomsten van de vraag-en- antwoordronden verwerkt.

U vindt het hernieuwde inkoopbeleid op onze website

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. Er wordt geen bandbreedte voor het tarief gehanteerd. U dient zelf een realistische inschrijving te doen.
  2. De tarieven worden voor het eerst volgens de NEA-index geïndexeerd per 1-1-2020 (in plaats van 1-1-2021).

In ons beleid hebben we veel aandacht geschonken aan de behoeften van de verzekerden, belangenorganisaties, vervoerders en het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AiM).

U kunt tot woensdag 4 september 12:00 uur uw inschrijving doen.