De inkoopprocedure Zittend Ziekenvervoer is gestopt

Graag informeren wij u over de status van de Inkoopprocedure Zittend Ziekenvervoer.

Wij hebben geen geldige aanbiedingen ontvangen. Partijen die eerder gereageerd hebben zijn uitgenodigd voor een gesprek. Hierin kunnen zij aangeven waarom zij geen aanbieding hebben gedaan. Naar aanleiding van deze input zal Zilveren Kruis zich beraden over het vervolg. De communicatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.