Aanvraag machtiging ziekenvervoer weekendverlof

De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor het aanvragen van het ziekenvervoer.

U kunt alleen weekendverlof aanvragen als behandelend arts of maatschappelijk werker. Wilt u weekendverlof voor het komende weekend aanvragen? Dan moet de aanvraag uiterlijk vrijdag vóór 16:00 uur gedaan worden.

Gaat het om resocialisatie?*
U heeft nog geen keuze gemaaktresocialisatie houdt in: tijdelijk naar huis gaan om dat wat tijdens het revalideren wordt geleerd, thuis in de praktijk toe te passen

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61