Beleid en contract zintuiglijk gehandicaptenzorg

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Op 1 april 2020 hebben wij ons inkoopbeleid Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 2021 bekend gemaakt

Hierbij hebben we het bericht geplaatst dat we op dit moment niet goed kunnen inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. En dat als er aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, wij u daarover informeren.

Volgens de planning voor de contractering zou u 1 juni het standaard format voor de offerte van ons ontvangen

In dit format kunt u aangeven voor welke prestaties, tarieven en welk budget u met ons afspraken wilt maken voor 2021.

We hebben besloten de verzending van het format uit te stellen

Het is op dit moment voor alle partijen zoeken hoe de nieuwe prestatiestructuur precies gaat uitpakken. Het beoordelen van dit effect wordt nog eens extra gecompliceerd door de coronacrisis. Daarnaast is de regeling voor de zorgaanbieders 2020 met een omzet van meer dan 10 miljoen momenteel nog niet gereed. Wij willen u daarom op dit moment niet belasten met het invullen van een format met (zeer waarschijnlijk) beperkte beschikbaarheid van gegevens.

Wij informeren u uiterlijk 1 augustus over hoe we omgaan met het format.

Documenten

Overeenkomst en planning

In het zorginkoopportaal van VECOZO zetten wij een aanbieding voor u klaar. Bekijk de planning in het inkoopbeleid hierboven.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021