Palliatieve terminale zorg (PTZ)

De wijkverpleegkundige (opgeleid op hbo-niveau) bepaalt welke zorg wanneer nodig is. De zorg moet direct herleidbaar zijn naar zorghandelingen en wordt omschreven in duidelijke interventies (zoals ook in het Normenkader staat opgenomen). De hoeveelheid uren per dag verschilt per situatie. Uit ervaring is gebleken dat gemiddeld genomen maximaal 12,6 uur zorg per dag een goed uitgangspunt is. Mocht een situatie zich voordoen waarin meer zorg nodig is, dan maakt de wijkverpleegkundige hier zelf een afweging in en neemt ze deze afweging op in haar indicatie.

Zilveren Kruis vergoedt alleen zorg die valt onder de zorgverzekeringswet

De wijkverpleegkundige mag, ook in geval van palliatief terminale zorg, alleen zorg indiceren die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het enkel ‘aanwezig zijn’ bij de cliënt wordt niet vergoed vanuit de Zvw. Er kan bijvoorbeeld wel zorg geïndiceerd worden voor het actief monitoren van vitale lichaamsfuncties bij gevaar voor verstikking, bloeding of vergelijkbaar acuut gevaar. Dit kan ook als de cliënt rust of slaapt, maar moet wel duidelijk worden onderbouwd. Enkel de momenten waarop de monitoring (of een andere interventie) door de zorgverleners plaatsvindt kunnen worden geïndiceerd. De momenten waarop de cliënt rust of slaapt en de zorgverleners enkel aanwezig zijn kunnen niet worden geïndiceerd.

Bij twijfel kunt u overleggen met Zilveren Kruis. U kunt via ons contactformulier contact met ons opnemen. 

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61