Zilveren Kruis publiceert aanvullend ELV-beleid

In 2019 bieden wij de ELV-coördinatiepunten in onze kernregio’s inhoudelijke begeleiding aan bij de verdere ontwikkeling van de coördinatiefunctie.

De focus van de inhoudelijke begeleiding ligt op de doorontwikkeling naar andere vormen van zorg, en het verbeteren van de beschikbaarheid van het zorgaanbod in de regio. De tariefsophoging die wij in 2018 aan alle gecontracteerde ELV-aanbieders hebben toegekend voor het realiseren van de coördinatiepunten, is in 2019 onderdeel van ons basistarief. Verder volgen we de landelijke ontwikkelingen.

Download het volledige Inkoopbeleid 2019 Eerstelijnsverblijf (pdf)