Toelichting financieel beleid wijkverpleging

Wij lichten graag toe hoe we ons tarief wijkverpleging opbouwen naar aanleiding van de publicatie van de beleidsregels wijkverpleging 2020 door de NZa.

Aanvulling hoofdstuk 4 pagina 9

In het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 zijn zowel afspraken gemaakt over het doorvertalen van de OVA als over het stimuleren van doelmatige zorg. Zilveren Kruis vindt zowel het doorvertalen van de OVA als het stimuleren van doelmatige zorg belangrijk. Daarom hebben wij beide onderwerpen doorvertaald in ons inkoopbeleid.

Zilveren Kruis vertaalt de OVA volledig door in de tarieven wijkverpleging 2020

Alle gecontracteerde zorgaanbieders krijgen een indexatie voor loonkosten (OVA) en materiële kosten (inflatie). We baseren ons hiervoor op de indexatie uit de NZa beleidsregel verpleging en verzorging BR/REG-20109 van 24 juni 2019.

Minder doelmatige zorgaanbieders krijgen een afslag op hun geïndexeerde tarief, die bij het behalen van aanvullende doelmatigheidsafspraken komt te vervallen

Voor zorgaanbieders in doelmatigheidscategorie 4 en 5 geldt deze afslag op het tarief niet. In de budgettoelichting, die u begin september 2019 ontvangt, maken wij uw eventuele afslag en vereiste doelmatigheidsverbetering bekend.

In september ontvangt u een uitgebreide budgettoelichting. Hierin vindt u terug wat dit voor u betekent.