Zilveren Kruis zet in op meer tijd voor zorg in de wijkverpleging

Samen met andere partijen en intern werkt Zilveren Kruis mee aan vermindering van administratieve lasten en meer tijd voor zorg. Zo kunnen ook verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging de tijd zo veel mogelijk besteden aan onze verzekerden. Graag brengen we je als zorgaanbieder hiervan op de hoogte.

Meer inzicht in de ervaringen van zorgaanbieders met het project “Meer Tijd voor Zorg”

We zijn actief in gesprek gegaan met zorgaanbieders wijkverpleging over hun beleving van administratieve lasten. Hoe ervaren zij het proces richting de zorgverzekeraar? Waar kunnen wij nog op verbeteren? Eén van de uitkomsten was gelukkig dat sommige dingen administratieve regels konden worden geschrapt, omdat we daar in de praktijk niet naar vragen. Daarnaast willen zorgaanbieders graag meer inzicht hebben in hun prestaties en budgetvolloop. Tot slot bleek het aanvragen van budgetophogingen een oorzaak van ervaren administratieve druk.

Zilveren Kruis zet met een aantal acties in op meer tijd voor zorg in de wijkverpleging

  • We belonen doelmatige zorgaanbieders met “volumevrij”. Voor deze zorgaanbieders is daarmee het aanvragen van budgetophogingen niet meer nodig. We vertrouwen de inzet van de juiste zorg en bevorderen zo de toegankelijkheid voor onze verzekerden.
  • We ontwikkelen in 2019 spiegelinformatie voor zorgaanbieders wijkverpleging, zodat er gedurende het jaar meer inzicht is in de eigen prestaties. Bij enkele zorgaanbieders gaan we nog een stap verder en bespreken we gezamenlijk de aanpak rondom doelmatigheid en innovatie.
  • Inzet van ervaringen uit de praktijk zijn belangrijk in onze beleidsontwikkeling. Naast onze klantonderzoeken nodigen we daarom periodiek wijkverpleegkundigen uit om ervaringen op te halen en beleidsvraagstukken voor te leggen.
  • Tot slot proberen we vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid zorgaanbieders steeds meer mee te nemen in wat rechtmatige zorg is, bijvoorbeeld door onze achterafcontroles meer naar voren te halen. Zo wordt de tijd tussen zorg verlenen-declareren-controleren steeds korter, of kunnen we zelfs preventief samen rechtmatigheid verhogen.

Het landelijke traject (Ont)regel de Zorg is een groot succes

De successen en laatste stand van zaken van het landelijke traject (Ont)regel de Zorg zijn hier te vinden. Al in 2019 hebben we onze overeenkomsten hierop geschoond. Met Actiz praten we over hulp bij implementatie van de verbeteringen.

Eén van de acties was het faciliteren van de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ met diverse tools

Het was vorig jaar al mogelijk om op deze wijze te registreren als vervanging voor de minutenregistratie. Met een handreiking en een aantal tools faciliteren partijen zorgaanbieders steeds beter om de nieuwe registratiestandaard toe te passen. Zilveren Kruis heeft hier actief aan bijgedragen. Zo hebben we recent samen met andere zorgverzekeraars een controlehandleiding gepubliceerd. Ook V&VN, Actiz en Zorgthuisnl hebben diverse tools beschikbaar om je als zorgaanbieder te helpen.

We zetten alle tools voor het gebruiken van de registratiestandaard op een rij

Zie ook de algemene link van Ont(Regel) de Zorg.