Geen aanvullend beleid wijkverpleging 2020

In ons inkoopbeleid 2020 gaven we aan zo nodig aanvullend beleid te publiceren per 1 juli 2019 voor het registreren volgens ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’; en voor de doelgroepenregistratie. Wij zien geen aanleiding om voor gecontracteerde zorgaanbieders aanvullend inkoopbeleid te publiceren.

Zilveren Kruis volgt landelijke afspraken voor registratiestandaard en doelgroepenregistratie

Wat betreft ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ wordt door het ministerie van VWS verwacht dat iedere zorgaanbieder per 1 januari 2020 volgens de registratiestandaard en de daarbij horende controlehandleiding werkt. Hiermee is de vijfminutenregistratie afgeschaft en worden administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. Je kunt hier alles over lezen in een eerder nieuwsbericht.

Als het gaat om de doelgroepenregistratie: per 1 januari 2019 declareert u als zorgaanbieder wijkverpleging volgens landelijk beleid op de doelgroep prestaties van Vektis, ook beschreven in ons inkoopdocument Wijkverpleging 2020. Zilveren Kruis vindt het belangrijk om hiermee meer inzicht te krijgen in welke categorie zorg onze verzekerden ontvangen in de wijkverpleging. Wij werken aan het beschikbaar stellen van spiegelinformatie om juist gebruik van de doelgroepenregistratie te bevorderen.