Geen aanvullend beleid over de Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Wij publiceren daarover geen aanvullend beleid.

Roadmap voor implementatie

2020 is een overgangsjaar. In samenspraak met veldpartijen wordt een roadmap opgesteld voor implementatie tot en met 31 december 2021. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u meer informatie over de Wzd.