Declareren beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg

Zilveren Kruis heeft voor 2018 met alle gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging een integraal tarief afgesproken. De prestaties beeldschermcommunicatie (codes 1017 en 1018) en farmaceutische telezorg (code 1019) vallen ook onder dit integrale tarief. In dit nieuwsbericht informeren wij u hoe u de uren voor deze prestaties inzichtelijk maakt.

Uren declareren van beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg

De uren die u wilt declareren voor de prestaties beeldschermcommunicatie en/of farmaceutische telezorg moet u expliciet opnemen in het zorgplan. De volgende kaders gelden voor het vergoeden van deze prestaties:

  • Per aangesloten patiënt die via beeldschermcommunicatie geïndiceerde zorg op afstand geleverd krijgt, kan binnen de indicatie maximaal 4 uur per maand worden gedeclareerd.
  • Per patiënt die farmaceutische telezorg geleverd krijgt, kan binnen de indicatie maximaal 2 uur en 30 minuten per maand worden gedeclareerd.

Wij begrijpen dat dit extra werk met zich meebrengt

Toch is het belangrijk dat de uren apart inzichtelijk zijn, in lijn met de regelgeving van de NZa. Zo is het voor ons mogelijk om deze uren te monitoren en de rechtmatigheid hiervan vast te stellen.