Aantoonbare afstemming zorgplannen met de klant is belangrijk

Zilveren Kruis heeft vragen gekregen of wij als voorwaarde stellen dat de klant het zorgplan moet ondertekenen. Die voorwaarde stellen wij niet. Dit geldt voor zowel nieuwe als gewijzigde zorgplannen per 1 januari 2018. Wel moet de aanbieder aantoonbaar kunnen laten zien dat de klant instemt met de afspraken die zijn vastgelegd in het zorgplan. 

Afstemming is een continu proces

Ondertekening door de klant is een voor de hand liggende optie om instemming met het zorgplan te borgen. Ook andere manieren waarbij dit aantoonbaar is vastgelegd zijn mogelijk. De gedachte is verder dat afstemming over het zorgplan met de klant niet alleen plaatsvindt bij het stellen van indicering, maar een continu proces is gedurende het gehele zorgtraject.